Jaka jest minimalna wysokość inwestycji?

Minimalne wielkości zleceń są ustalane dla każdego produktu osobno i są określone w Tabeli opłat dostępnej tutaj oraz w Warunkach ogólnych emisji i odkupu tytułów uczestnictwa stanowiących integralną część każdej umowy.