Jak zgłosić zmianę danych osobowych lub zmianę doradcy?

Każda zmiana danych (imię i nazwisko, dokument tożsamości, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego, zmiana doradcy, itp.) wymaga formy pisemnej. Formularz zmiany danych znajduje się tutaj.

Zmiana danych klienta (imię i nazwisko, dokument tożsamości, adres zamieszkania) wymaga podpisu doradcy poświadczającego zgodność danych bądź do formularza należy dołączyć obustronną kopię dowodu osobistego.

Formularz zmiany danych można przesłać w formie skanu z adresu e-mail podanego w Umowie na adres fundusze@conseq.pl.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego podpis klienta musi być poświadczony notarialnie, a oryginał zlecenia wraz z poświadczeniem notarialnym należy przesłać na adres:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
ul. Porcelanowa 23 (Co.Factory)
40-246 Katowice