Jak zgłosić zmianę danych osobowych lub zmianę doradcy?

Wszystkie zmiany (nazwisko, dowód osobisty, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, zmiana doradcy, itp.) należy zgłaszać w formie pisemnej na Formularzu zmiany danych.
Zmiana nazwiska oraz adresu zamieszkania wymaga potwierdzenia przez doradcę finansowego bądź notarialnego poświadczenia podpisu Klienta. 
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego podpis klienta musi zostać poświadczony notarialnie.