Jak dokonać płatności?

Płatności należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, który wskazany jest w umowie. W tytule płatności można podać numer umowy.