Jak wysyłać płatności? horyzont active/active invest/universe invest

Numer rachunku na który należy dokonać wpłaty znajduje się na umowie. Każda umowa posiada również swój unikalny numer, który należy umieścić każdorazowo w tytule płatności.