Jak mogę zmienić wysokość regularnej inwestycji?

Zmiana wysokości wypłat
Jeżeli w ramach umowy masz ustanowione Zlecenie regularne z określoną Kwotą docelową, w każdej chwili możesz przelać większą lub mniejszą kwotę inwestycji i nie musisz nas o tym fakcie informować. 
Zawieszenie wypłat
Nie jest konieczne powiadamianie nas o zawieszeniu wpłat - pominięcie wpłaty nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
Zmiana zlecenia regularnego emisji
Jeżeli chcesz zmienić parametry Zlecenia regularnego emisji, możesz to zrobić w każdym momencie trwania umowy. Podpisany wniosek o zmianę zlecenia, w którym określisz nowe parametry, możesz wysłać na fundusze@conseq.pl.
Nowe zlecenie regularne
Jeżeli do Umowy nie zostało ustanowione żadne zlecenie regularne i chcesz je teraz dodać, prześlij do nas wniosek zawierający wszystkie parametry nowego zlecenia regularnego.