Jak mogę zmienić wysokość regularnej inwestycji?

ZAWIESZENIE WPŁAT
Nie jest konieczne powiadamianie nas o zawieszeniu wpłat - pominięcie wpłaty nie jest w żaden sposób karane.

ZMIANA WYSOKOŚCI WPŁAT
Umowy działają zgodnie z zasadą kwoty docelowej i nie ma potrzeby powiadamiania nas o wysyłaniu wyższej kwoty.

ZWIĘKSZENIE ZLECENIA REGULARNEGO EMISJI
W każdym momencie trwania umowy możesz zmienić parametry regularnej inwestycji w ramach Zlecenia regularnego emisji, wnioskując o dokonanie zmiany na podstawie przesłanych nowych parametrów.

NOWE ZLECENIE REGULARNE
Jeżeli do Umowy nie zostało ustanowione zlecenie regularne i chcesz je teraz założyć, należy przesłać do nas wniosek zawierający wszystkie parametry nowego zlecenia regularnego.