Jak mogę uzyskać elektroniczny dostęp do aplikacji mój conseq?

Od 2014 roku elektroniczny dostęp generujemy klientom automatycznie po przyjęciu Umowy, pod warunkiem podania adresu e-mail oraz numeru telefonu. W przypadku zapomnienia hasła, można je zresetować na stronie www.conseq.pl/reset. Nazwa użytkownika znajduje się na każdym wyciągu kwartalnym. Jeżeli nie otrzymałeś/aś danych do logowania, należy przesłać do nas podpisany Wniosek o wygenerowanie dostępu.