Jak dokonać wypłaty bądź transferu środków?

Wypłataw
W celu wypłaty środków bądź ich części należy przesłać do nas Zlecenie odkupu tytułów uczestnictwa – druk znajduje się tutaj. Dla usprawnienia procesu Zlecenie możesz przesłać w formie skanu na adres fundusze@conseq.pl. Środki uzyskane z odkupu zostaną przekazane na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia wniosku. 

UWAGA! Jeżeli numer rachunku bankowego do wypłaty środków jest inny niż podany w Umowie, podpis Klienta musi być poświadczony notarialnie a oryginał Zlecenia wraz poświadczeniem notarialnym należy przesłać na adres:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.
ul. Porcelanowa 23 (Co.Factory)
40-246 Katowice

Wypłata środków nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy i można ją zachować na potrzeby przyszłych inwestycji. Aby rozwiązać umowę, należy zaznaczyć odpowiednie pole w części B formularza.
Transfer
Transfer środków między własnymi umowami możliwy jest jedynie w formie odkupu i przeniesienia środków pieniężnych na inną umowę danego klienta. 

Należy pamiętać, że wypłata bądź transfer środków wiąże się z koniecznością zapłaty 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.