Czy można zawrzeć umowę z osobą małoletnią?

Niestety umowy podpisane z osobami małoletnimi lub w ich imieniu przez pełnomocników nie są akceptowane.