Czy możliwe jest zawarcie umowy dla osoby małoletniej?

Nie, umowy podpisane z opiekunami prawnymi w imieniu osób małoletnich nie są akceptowane.