Czy moim rachunkiem inwestycyjnym może zarządzać inna osoba?

Tak, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie.  
Wzór takiego pełnomocnictwa, na którym podpis osoby wydającej pełnomocnictwo (właściciela rachunku inwestycyjnego) musi zostać poświadczony notarialnie, można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Informujemy również, że nie ma możliwości ustanowienia osoby uposażonej. Po śmierci klienta środki są przedmiotem postępowania spadkowego.