Czy moim rachunkiem inwestycyjnym może zarządzać inna osoba?

Tak, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj, a podpis osoby wydającej pełnomocnictwo (właściciela rachunku inwestycyjnego) musi zostać poświadczony notarialnie.  

Informujemy również, że nie ma możliwości ustanowienia osoby uposażonej. Po śmierci klienta środki są przedmiotem postępowania spadkowego.