Conseq

Warunki użytkowania

Warunki dla użytkowników

Niniejsze Warunki (dalej tylko "Warunki") regulują zasady korzystania ze strony internetowej www.conseq.pl (dalej tylko "Strony Conseq"). Dostawcą i administratorem Stron Conseq jest spółka Conseq Investment Management, a.s. (dalej tylko "Conseq").

Prawa autorskie i znaki towarowe

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treść i struktura Stron Conseq są chronione prawem autorskim oraz, że Conseq jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Informacje zawarte na Stronach Conseq nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do wykorzystania jakiegokolwiek zawartego na niniejszych stronach obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo.

Zawartość Stron Conseq

Wszelkie informacje zawarte na Stronach Conseq mają charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość Stron Conseq jest przygotowywana ze źródeł, które Conseq uzna za wiarygodne. Jednak w żadnym przypadku Conseq nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność niniejszych informacji. Conseq zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, do zmiany lub usunięcia dowolnej części Strony Conseq. Informacje, dane, analizy, opinie lub inne komunikaty opublikowane na Stronach Conseq należy oceniać w odniesieniu do warunków, w których zostały sporządzone oraz czasu ich pierwszej publikacji na Stronach Conseq. Zawartość Stron Conseq, o ile nie zaznaczono inaczej, nie ma charakteru oferty, inwestycyjnego bądź innego zalecenia, propozycji ani zaproszenia do złożenia wniosku o emisję i/lub odkup jakiegokolwiek tytułu uczestnictwa lub wezwania, sugestii czy propozycji do zawarcia umowy lub rozpoczęcia negocjacji w sprawie jakiejkolwiek transakcji lub innego działania ze strony Conseq. Dlatego pożądanym jest, by przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej skonsultować swoją sytuację finansową z doradcą finansowym. Zgodnie z przepisami regulującymi zasady zbiorowego inwestowania, Conseq zwraca uwagę na ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne.

Prawa użytkownika Stron Conseq

Strony Conseq są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego ich użytkowników. Użytkownik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Conseq do: (i) archiwizowania, rozpowszechniania i podawania do publicznej wiadomości danych, informacji szczegółowych i artykułów zawartych na niniejszych stronach, przy czym zakaz ten dotyczy również dystrybucji nazw, w tym prezentacji treści w innych bazach danych i dziełach; (ii) wykorzystywania zawartości Stron Conseq do systematycznego przetwarzania i tworzenia baz danych oraz działań innych niż użytek osobisty; (iii) tworzenia bezpośredniego linku (hiperłącza) do zawartości Stron Conseq.   W przypadku uzyskania zgody spółki Conseq, Conseq musi być zawsze Wskazany jako źródło informacji, a wykorzystany plik nie może być zmieniony co do treści lub w żaden inny sposób. Jakakolwiek ingerencja w projekt techniczny bądź treść oraz charakter Stron Conseq jest zabroniona.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji

Każdy użytkownik korzysta ze Stron Conseq na własne ryzyko. Conseq nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności informacji zawartych na niniejszych stronach, jak również możliwości połączenia i bezbłędnego funkcjonowania Stron Conseq. Conseq nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie bądź pośrednie powstałe w związku dostępem i użytkowaniem Stron Conseq, jak również za szkody powstałe w wyniku częściowego i/lub całkowitego braku funkcjonalności, niemożności połączenia się z niniejszymi stronami i/lub niemożności korzystania z ich treści.   Conseq nie ponosi również odpowiedzialności za reklamę lub inne formy promocji prowadzone przez jakiekolwiek osoby trzecie za pośrednictwem Stron Conseq. Conseq nie ponosi odpowiedzialności za treść lub możliwe nieprawidłowe funkcjonowanie stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem Stron Conseq, jak również za zobowiązania osób, które oferują, dostarczają lub pośredniczą w usługach na takich stronach. Conseq nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z których można połączyć się ze Stronami Conseq, jak również za zobowiązania osób, które oferują, dostarczają lub pośredniczą w usługach na takich stronach.

Zarządzanie danymi zarejestrowanych użytkowników

Dostęp do części Mój Conseq na Stonach Conseq może być całkowicie lub częściowo uzależniony od udostępnienia niektórych danych osobowych użytkownika w rozumieniu czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych i zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami. W takim przypadku Conseq będzie przetwarzać niniejsze dane osobowe zgodnie z prawem i zawsze w taki sposób, by uniknąć jakichkolwiek szkód na osobie, której dane dotyczą. Wszelkie informacje zawarte w części Mój Conseq są poufne i przeznaczone do użytku wyłącznie przez osobę uprawnioną do korzystania z niniejszej usługi. Jakiekolwiek ich kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie jest surowo zabronione. Niniejsze informacje nie zastępują wyciągów i informacji, które są wysyłane do klienta bezpośrednio przez Conseq.

Oświadczenie o wykorzystaniu plików cookie

Strony Conseq, zgodnie z przepisami prawa, przechowują na Twoim urządzeniu pliki, ogólnie nazywane cookies – małe pliki danych, dzięki którym odwiedzane strony internetowe zapamiętują działania i ustawienia wprowadzone przez użytkownika, a których w przyszłości nie trzeba będzie ponownie wprowadzać. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia, są jednak mają znaczenie dla ochrony prywatności. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji tożsamości odwiedzających stronę ani do nadużycia danych logowania. Strony Conseq wykorzystują również pliki cookie stron trzecich, takie jak usługi Google (Google Analytics, w tym funkcje dla reklamodawców czy Google AdWords). Pliki te są zarządzane przez strony trzecie i nie mamy dostępu do odczytu lub zapisu niniejszych danych.

Zgoda na przechowywanie plików cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje piki cookie, chyba że przeglądarka jest ustawiona inaczej. Korzystając z niniejszych stron internetowych wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie. Wykorzystanie plików cookie możesz ograniczyć lub zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać informacje na temat ustawień konkretnej przeglądarki, skorzystaj z poniższych adresów wsparcia:

  • Internet Explorer: support.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Opera: help.opera.com
  • Safari: support.apple.com

Ważność i skuteczność

O ile wyraźnie nie wskazaono inaczej, Warunki są ważne i obowiązują od daty ich pierwszej publikacji na Stronach Conseq.