Conseq

Dlaczego wybrać Conseq Investment Management

Rozumiemy Państwa

Dostosowujemy się do Państwa potrzeb 

Dzięki temu, że jesteśmy firmą prywatną, portfolio oferowanych produktów i usług potrafimy elastycznie i bez długotrwałych procesów zatwierdzania dostosować do potrzeb klientów. Na przykład, jeśli wśród naszych klientów lub dystrybutorów pojawi się zapotrzebowanie na produkt dedykowany, jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć już w ciągu kilku tygodni. Jeśli zaś chodzi o inwestycje w inne aktywa niż te, w których się specjalizujemy, zwykle zaspokajamy to zapotrzebowanie czołowymi produktami naszych partnerów. 

 

Szanujemy Państwa zaufanie

Zbudowaliśmy wieloletnie zaufanie

Nasze starania zmierzają do pozyskania i utrzymania na stałe zaufania naszych klientów i partnerów biznesowych. Zaufanie postrzegamy jako najcenniejsze z aktywów, jakim może dysponować instytucja finansowa i bez którego nie może funkcjonować. Nasze motto jest tego potwierdzeniem: „Jeśli muszę wybierać między utratą zaufania klienta a stratą finansową – wybiorę stratę finansową, ponieważ pieniądze prawdopodobnie zarobię ponownie, a utracone zaufanie mogę odzyskać tylko z wielkim trudem.“
 

Zachowujemy się transparentnie

Nieustannie dbamy o wysoki poziom otwartości informacyjnej, zarówno przy przekazywaniu informacji o wynikach zarządzanych przez nas portfoliów i funduszy, jak i przy prezentacji naszych danych finansowych. Zasada ta obowiązuje nie tylko w lepszych czasach, gdy rynki rosną, wszystkim się powodzi i prezentowanie własnych sukcesów nie sprawia żadnych problemów, ale również w czasach trudnych, które też są prawidłowością na rynkach finansowych. Jesteśmy przekonani, że właśnie wtedy regularna i otwarta komunikacja z klientami oraz przedstawicielami handlowymi jest najważniejsza dla utrzymania wzajemnego zaufania.
 

Gwarantujemy ciągłość współpracy biznesowej

Conseq z powodzeniem działa na czeskim rynku już od 1995 roku. Ten rynek jest absolutnie kluczowy dla naszej działalności. Dlatego nie istnieje takie ryzyko, że nagle moglibyśmy zakończyć działalność w Republice Czeskiej, stawiając tym samym naszych klientów i dystrybutorów w niezwykle trudnej sytuacji. Klienci oraz dystrybutorzy mają pewność ciągłości i integralności wzajemnych stosunków biznesowych.
   

Ponosimy osobistą odpowiedzialność

Conseq Investment Management ma przejrzystą strukturę akcjonariatu. Najwięksi akcjonariusze firmy są również jej menadżerami. Od samego założenia współuczestniczą w jej rozwoju i decydują o każdym kroku, prowadzącym do podnoszenia jakości oferowanych usług. Dlatego to właśnie oni ponoszą pełną odpowiedzialność wobec klientów oraz partnerów biznesowych.
  

Oferujmy najlepsze produkty

Robimy to, na czym się dobrze znamy  

Nasz zespół inwestycyjny pod kierownictwem założyciela firmy Jana Vedrala należy do najbardziej doświadczonych zespołów inwestycyjnych, specjalizujących się w inwestycjach na rynkach kapitałowych nowych państw członkowskich UE w regionie środkowoeuropejskim. W tym zakresie długotrwale osiąga nadzwyczajne wyniki.

 

Dla naszych klientów chcemy jak najwięcej

Nie zadowalamy się przeciętnymi wynikami, zawsze chcemy dla naszych klientów maksimum tego, co w danym momencie można osiągnąć na rynku. Naszym celem nie jest powielanie wyników rynku, na którym właśnie inwestujemy. Chcemy być lepsi. Odpowiada temu nasz aktywny styl inwestowania, w tym dobór partnerów, z którymi współpracujemy.

Również nasi partnerzy, których produkty wykorzystujemy, należą do uznawanych w skali międzynarodowej menadżerów inwestycyjnych, specjalizujących się w danym rynku, lub danej kategorii aktywów. Dzięki długoterminowo osiąganym wynikom należą do światowej czołówki w branży, co stanowi dobrą przesłankę, że zarządzane przez nich fundusze nadal będą osiągać ponadprzeciętne zyski.  

Świat inwestycji na wyciągnięcie ręki

Jeśli połączymy nasze umiejętności i doświadczanie z doświadczeniami i umiejętnościami naszych partnerów, otrzymujemy portfolio najlepszych produktów inwestycyjnych, które w jednym miejscu są dostępne dla naszych klientów oraz dystrybutorów.
  

Dbamy o Państwa

Gwarantujemy Państwu 100% opiekę

Branża, w której działamy, jest ogólnie nazywana „usługami finansowymi”. Wybraliśmy ją dla siebie sami i całkowicie dobrowolnie. W pełni zatem uświadamiamy sobie, że naszą misją jest służenie naszym klientom i dystrybutorom. Nasza pozycja na rynku powoduje, że obiektywnie musimy stawiać czoła cięższym warunkom niż nasza konkurencja, którą stanowią przede wszystkim duże, czeskie banki oraz oddziały renomowanych banków zagranicznych. Dlatego standard oferowanych przez nas usług musi być możliwie najwyższy, abyśmy byli w pełni konkurencyjni. Ponadto od początku skupiliśmy się przede wszystkim na inwestorach instytucjonalnych, których wymagania dotyczące jakości, terminowości, zakresu i spektrum świadczonych usług są naprawdę wyjątkowo wysokie. Pozyskanie i utrzymanie takich klientów oznacza dla nas spełnianie ich oczekiwań pod każdym względem tak, aby byli w pełni zadowoleni. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do poświęcania klientom indywidualnej uwagi oraz dostosowywania swoich usług do ich potrzeb i życzeń.

Taki sam standard obsługi, jaki oferujemy klientom instytucjonalnym, staramy się też oferować naszym dystrybutorom. Współpracując z nimi, kierujemy się filozofią: „dystrybutor sprzedaje, a Conseq zapewnia całą resztę”. Innymi słowy, mamy świadomość, że znacznie trudniej niż „stworzyć” produkt finansowy jest sprzedać go z sukcesem. Dlatego staramy się zapewnić naszym dystrybutorom takie warunki, aby mogli skupić się wyłącznie na kontaktach z klientami. 
 
  

Oferujemy Państwu przyjaźń

Budując stosunki biznesowe, opieramy się na założeniu, że zawsze lepiej jest współpracować z przyjaciółmi niż wrogami. Dlatego poświęcamy szczególną uwagę komunikacji z naszymi klientami orazdystrybutorami. Współpraca, opierająca się na wzajemnym zaufaniu i szacunku, powinna przynosić satysfakcję obu stronom.
 

Jesteśmy niezależni

Nie musimy się ograniczać

Conseq Investment Management jest prywatną, niezależną spółką, nie należy do grupy żadnego banku ani towarzystwa ubezpieczeniowego. Daje to naszym klientom oraz dystrybutorom pewne i oczywiste korzyści. Wybierając firmy inwestycyjne, których fundusze wprowadzamy do naszego portfolio skupiamy się wyłącznie na jakości produktów i usług przez nie oferowanych; nie jesteśmy ograniczeni do firm w ramach grupy kapitałowej. Dotyczy to również wyboru naszych dystrybutorów, za których pośrednictwem realizujemy transakcje na rynkach kapitałowych , a także custodianów, którzy dla nas i dla naszych klientów rozliczają transakcje i zarządzają rachunkami. Nasza niezależność umożliwia nam wynegocjowanie dla naszych klientów najlepszych możliwych warunków.

 

Nie ma ryzyka konfliktu interesów

Spółka Conseq Investment Management nie jest zaangażowana w świadczenie usług bankowości inwestycyjnej, w związku z tym, praktycznie nie można dostać się do sytuacji, która miałaby na celu doprowadzić do konfliktu interesów klientów lub interesów emitentów, których papiery wartościowe znajdują się w ich portfelach. To samo odnosi się do ryzyka niewłaściwego wykorzystania informacji poufnych.
  

Nie konkurujemy ze sobą

Conseq Investment Management nie tworzy własnej sieci sprzedaży oraz nie konkuruje z dystrybutorami z którymi współpracuje.