Conseq

Universe Invest ze stałą alokacją środków

W Republice Czeskiej jest zarejestrowanych ponad 1000 funduszy udziałowych wielu spółek inwestycyjnych. Zorientowanie się w tej nieprzebranej ofercie i zestawienie z kilku funduszy należycie szerokiego portfela wcale nie jest łatwe. To sprawia również, że potem trudno jest śledzić swój portfel, zorientować się w różnych wypisach różnych funduszy inwestycyjnych, posyłać do różnych banków pieniądze na dalsze zakupy funduszy w ramach następnych inwestycji, itp. Oprócz tego od czasu do czasu wskazane jest uporządkowanie swojego portfela, wyrównanie wagi poszczególnych typów funduszy (akcyjne, obligacyjne), ewentualnie dostosowanie struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej.

Spółka Conseq Investment Management oferuje rozwiązanie w postaci produktu Universe Invest ze stałą alokacją środków.