Conseq

Universe Invest z realokacją środków

Konieczność oszczędzania na jesień naszego życia, niepewna przyszłość systemu emerytalnego czy poszukiwanie sposobów na efektywną dywersyfikację swoich inwestycji. Te i inne powody skłaniają nas do wybierania wiarygodnych produktów na rynkach finansowych.

Stale poszerzająca się oferta i liczba dostępnych rozwiązań, powodują że coraz trudniej jest dokonać właściwego wyboru.

Dla większości świadomych klientów kluczowa stała się możliwość regularnych wpłat na otwarte fundusze inwestycyjne, których podstawowymi zaletami jest niski poziom kosztów oraz dostępność zgromadzonego kapitału. Produkty te pozwalają w optymalny sposób zarządzać swoimi oszczędnościami , które w długim horyzoncie czasowym mogą dać satysfakcjonujące zyski, które zapewnią nam realizacje założonych celów inwestycyjnych czy emerytalnych.

Wybór właściwej strategii , która ma zapewnić naszym oszczędnościom możliwie najlepszy wynik, nie jest zadaniem łatwym. Dlaczego to wyzwanie może stać się realne właśnie z produktem Universe Invest z realokacją środków? 

 

Opis produktu

Program inwestycyjny Universe Invest z realokacją środków jest typem produktu „cyklu życia”, czyli formy długoterminowego i regularnego budowania kapitału. Inwestor wybierając odpowiednią strategię, określa czas trwania programu oraz akceptowalny dla niego poziom ryzyka, który przekłada się na wysokość spodziewanych wyników. Strategia zarządzania wybrana przez Klienta, w sposób automatyczny dokonuje zmian w portfelu w zależności od etapu na którym się znajduje, ustawionym zgodnie z horyzontem czasowym wskazanym przez klienta. W ramach optymalnego wykorzystania środków w pierwszej fazie inwestycji środki inwestowane są w fundusze akcyjne, by z biegiem czasu rósł udział funduszy konserwatywnych, które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa zebranego kapitału. Klient może wybierać jedną z dwóch strategii inwestycyjnych:

  • Zrównoważone portfolio   
  • Dynamiczne portfolio  

W trakcie trwania produktu wraz z malejącym udziałem funduszy akcji a jednocześnie rosnącym udziałem funduszy konserwatywnych skład portfolio się stopniowo przybliża i spotyka.

W poniższej tabeli znajdziecie Państwo szczegółowy skład strategii inwestycyjnych w poszczególnych latach trwania produktu:

Liczba lat pozostałych do końca programuWalutaStrategia ZrównoważonaStrategia Dynamiczna
Conseq Polskich ObligacjiActive Invest ProgressiveConseq Polskich ObligacjiActive Invest Progressive
 10+PLN50 %50 % 0 % 100 %
 10PLN 10 % 90 %
 9PLN 20 % 80 %
 8PLN 30 % 70 %
 7PLN 40 % 60 %
 6PLN 50 % 50 %
 5PLN 60 % 40 % 60 % 40 %
 4PLN 70 % 30 % 70 % 30 %
 3PLN 80 % 20 % 80 % 20 %
 2PLN 90 % 10 % 90 % 10 %
 1PLN 100 % 0 % 100 % 0 %

 

Do zarządzania portfelem inwestycyjnym Menedżer Inwestycyjny wykorzystuje przede wszystkim fundusze Conseq Invest i Conseq investiční společnost, ale również tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych takich jak: Aberdeen, Allianz, ALICO Funds Central Europe, Black Rock, BNP Paribas Investment Partners, Credit Suisse, C-Quadrat, ČP Invest, HSBC, ING (L) INVEST, Franklin Templeton, Societe Generale i Pimco. Wymienione Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oferują setki rozwiązań inwestycyjnych, co Menedżerowi Inwestycyjnemu daje do dyspozycji niezwykle szeroką bazę możliwości inwestycyjnych, z której według własnego uznania wybiera dla Klienta te najbardziej odpowiednie. Menedżer Inwestycyjny otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie w formie opłaty za zarządzanie.

 

Zalety Produktu Universe Invest z realokacją środków

Do głównych zalet produktu należą:

  • prosty produkt  
  • dywersyfikacja – w ofercie Fundusze kilku niezależnych od siebie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • strategie dostosowane do potrzeb Klienta, inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane z akcyjnych do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych 
  • w trakcie trwania produktu brak dodatkowych Opłat za Nabycie
  • korzystne opłaty