Tabela opłat obowiązująca od 1. 6. 2017 (Tab-CAH-PL-1706)

W przypadku niezgodności Tabeli opłat ze stawkami Opłat za nabycie zdefiniowanymi w Prospektach funduszy wykorzystywane są stawki zgodnie z Tabelą opłat.

A ACTIVE INVEST
STANDARDOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE
Instrumenty inwestycyjne Kwota brutto Zlecenia jednorazowego
lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie
od 0 do 49 999 PLN od 50 000
do 149 999 PLN
150 000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna 5,00 % 4,10 % 3,10 %
Strategia zrównoważona 3,75 % 3,35 % 2,55 %
Strategia konserwatywna 2,50 % 2,05 % 1,55 %
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *
 
Planowany czas trwania
Zlecenia regularnego (liczba lat)
Miesięczna kwota brutto inwestycji
poniżej 500 PLN od 500 do 999 PLN 1000 PLN lub więcej
Strategia dynamiczna
od 2 do 9 lat 4,60 % 4,35 % 4,10 %
od 10 do 19 lat 4,10 % 3,85 % 3,60 %
od 20 do 29 lat 3,60 % 3,35 % 3,10 %
od 30 do 35 lat 3,10 % 2,85 % 2,60 %
Strategia zrównoważona
od 2 do 9 lat 3,70 % 3,50 % 3,30 %
od 10 do 19 lat 3,30 % 3,10 % 2,90 %
od 20 do 29 lat 2,90 % 2,65 % 2,45 %
od 30 do 35 lat 2,50 % 2,20 % 2,00 %
Strategia konserwatywna
od 2 do 9 lat 2,30 % 2,20 % 2,05 %
od 10 do 19 lat 2,05 % 1,95 % 1,80 %
od 20 do 29 lat 1,80 % 1,70 % 1,55 %
od 30 do 35 lat 1,55 % 1,45 % 1,30 %

 * Opłata za nabycie płatna z góry nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie Kwoty docelowej (przedwczesnym zakończeniem Umowy lub niewpłaceniem uzgodnionych depozytów) może skutkować tym, że wariant opłaty za nabycie płatnej z góry może okazać się relatywnie droższy w odniesieniu do faktycznie wpłaconych środków. Opłata za nabycie płatna z góry pobierana jest od Kwoty docelowej odpowiadającej sumie regularnych inwestycji przez okres max. 35 lat, przy czym nie dłużej niż do 70 roku życia Klienta.

HORYZONT INVEST
 
STANDARDOWE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE
 
Instrumenty inwestycyjne Kwota brutto Zlecenia jednorazowego
lub Zlecenia regularnego z nieprzedpłaconą opłatą za nabycie
Od 0 do 49 999 PLN od 50 000
do 149 999 PLN
 
150 000 PLN
lub więcej
 
Strategia dynamiczna
10 lat i więcej 5,00 % 4,10 % 3,10 %
od 5 do 9 lat 3,50 % 3,20 % 2,40 %
poniżej 5 lat 2,50 % 2,05 % 1,55 %
Strategia zrównoważona
10 lat i więcej 3,75 % 3,35 % 2,55 %
od 5 do 9 lat 3,50 % 3,20 % 2,40 %
poniżej 5 lat 2,50 % 2,05 % 1,55 %
PREFERENCYJNE STAWKI OPŁATY ZA NABYCIE PŁATNEJ Z GÓRY *
 
Planowany czas trwania
Zlecenia regularnego (liczba lat)
Miesięczna kwota brutto inwestycji
poniżej 500 PLN od 500 do 999 PLN 1000  PLN lub więcej
Strategia dynamiczna
od 2 do 9 lat 2,50 % 2,05 % 1,55 %
od 10 do 19 lat 3,60 % 3,35 % 3,10 %
od 20 do 29 lat 3,60 % 3,35 % 3,10 %
od 30 do 35 lat 3,10 % 2,85 % 2,60 %
Strategia zrównoważona
od 2 do 9 lat 2,50 % 2,05 % 1,55 %
od 10 do 19 lat 3,30 % 3,10 % 2,90 %
od 20 do 29 lat 2,90 % 2,65 % 2,45 %
od 30 do 35 lat 2,50 % 2,20 % 2,00 %

* Opłata za nabycie płatna z góry nie podlega zwrotowi. Niewykorzystanie Kwoty docelowej (przedwczesnym zakończeniem Umowy lub niewpłaceniem uzgodnionych depozytów) może skutkować tym, że wariant opłaty za nabycie płatnej z góry może okazać się relatywnie droższy w odniesieniu do faktycznie wpłaconych środków. Opłata za nabycie płatna z góry pobierana jest od Kwoty docelowej odpowiadającej sumie regularnych inwestycji przez okres max. 35 lat, przy czym nie dłużej niż do 70 roku życia Klienta.

C OPŁATY ZA ODKUP TYTUŁÓW UCZESTNICTWA
Zlecenie jednorazowe odkupu 0,00 PLN
Zlecenie regularne odkupu 0,00 PLN
 
KOSZTY
Potwierdzenie transakcji i wyciąg z Rachunku inwestycyjnego
– w formie elektronicznej
0,00 PLN
Potwierdzenie transakcji i wyciąg z Rachunku inwestycyjnego
– w formie papierowej
3,00 PLN

 Ze świadczeniem usług inwestycyjnych mogą być związane inne koszty (np. koszt płatności zagranicznych), które mogą być przeniesione na Klienta.

Minimalne wielkości Zleceń, minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego i minimalny okres obowiązywania Zlecenia regularnego

E ZLECENIA JEDNORAZOWE
Zlecenie jednorazowe emisji - pierwsze 1500 PLN
Zlecenie jednorazowe emisji - kolejne 100 PLN
Zlecenie jednorazowe odkupu 150 PLN
Minimalne saldo Rachunku inwestycyjnego  1500 PLN
 
F ZLECENIA REGULARNE (OKRESOWE NABYCIE LUB ODKUP)
Zlecenie regularne emisji 100 PLN / m-c
150 PLN / kw.
 
Zlecenie regularne odkupu 100 PLN / m-c
Minimalny okres trwania Zlecenia regularnego 2 lata
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.