Tabela opłat

Z inwestycjami w fundusze inwestycyjne związane jest kilka rodzajów opłat:

  • opłata za nabycie
  • opłata za zarządzanie
  • pozostałe opłaty i koszty

Opłata za nabycie jest określana procentem z zainwestowanej kwoty, a w przypadku inwestycji regularnych z kwoty planowanych wpłat przez cały okres trwania programu (w takim przypadku stosuje się preferencyjną stawkę opłaty za nabycie) i jest ona pobierana w momencie realizacji inwestycji. Wysokość opłaty jest określona w Tabeli opłat dla każdego produktu osobno. Stawki różnią się w zależności od wysokości inwestowanej kwoty oraz rodzaju funduszu/portfela.
 
Opłata za zarządzanie (wynagrodzenie menedżera inwestycyjnego za zarządzanie funduszem / portfelem) jest określana jako procent średniej rocznej wielkości inwestycji i jest stale odejmowane od wartości inwestycji przez cały okres jej trwania.
 
Pozostałe opłaty i koszy obejmują koszty osób trzecich związane z konkretną inwestycją, zazwyczaj są to opłaty pocztowe, opłaty za fundusz maklerski, opłaty za płatność w walucie obcej lub płatność natychmiastową.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.