Jak zlecić regularny odkup?

W przypadku umów dotyczących emisji i odkupu tytułów uczestnictwa istnieje możliwość ustanowienia Zlecenia regularnego odkupu – druk znajduje się tutaj. Za takie zlecenie nie są pobierane żadne opłaty. 

Należy pamiętać, że w ramach umowy można mieć ustanowiione tylko jedno Zlecenie regularne (emisji lub odkupu). Wniosek o ustanowienie Zlecenia regularnego odkupu jednocześnie anuluje pierwotne Zlecenie regularne (emisji lub odkupu), jeśli było ustanowione.