Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Mój Conseq, umów, płatności i zmian w umowach

  Czy moim rachunkiem inwestycyjnym może zarządzać inna osoba?

  Tak, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie.   Wzór takiego pełnomocnictwa, na którym podpis osoby wydającej pełnomocnictwo (właściciela rachunku inwestycyjnego) musi zostać poświadczony notarialnie, można znaleźć na naszej stronie internetowej...

   Jak anulować wysyłanie wyciągów w formie papierowej

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do wysyłania regularnych wyciągów za każdy kwartał kalendarzowy. Jeżeli chcesz anulować wysyłanie wyciągów w formie papierowej i zastąpić je darmowymi wyciągami elektronicznymi, możesz tego dokonać elektronicznie...

    Jak dokonać wypłaty bądź transferu środków?

    WYPŁATA W przypadku wypłaty środków pieniężnych na inny rachunek bankowy niż podany w Umowie, konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu Klienta na Zleceniu odkupu tytułów uczestnictwa. Środki zostaną przekazane na wskazany numer rachunku bankowego do 14 dni roboczych...

     Jak mogę uzyskać elektroniczny dostęp do aplikacji mój conseq?

     Od 2014 roku elektroniczny dostęp generujemy klientom automatycznie po przyjęciu Umowy, pod warunkiem podania adresu e-mail oraz numeru telefonu. W przypadku zapomnienia hasła, można je zresetować na stronie www.conseq.pl/reset. Nazwa użytkownika znajduje się na każdym wyciągu...

      Jak mogę zmienić wysokość regularnej inwestycji?

      ZAWIESZENIE WPŁAT Nie jest konieczne powiadamianie nas o zawieszeniu wpłat - pominięcie wpłaty nie jest w żaden sposób karane.ZMIANA WYSOKOŚCI WPŁAT Umowy działają zgodnie z zasadą kwoty docelowej i nie ma potrzeby powiadamiania nas o wysyłaniu wyższej kwoty.ZWIĘKSZENIE...

       Jak zgłosić zmianę danych osobowych lub zmianę doradcy?

       Wszystkie zmiany (nazwisko, dowód osobisty, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, zmiana doradcy, itp.) należy zgłaszać w formie pisemnej na Formularzu zmiany danych. Zmiana nazwiska oraz adresu zamieszkania wymaga potwierdzenia przez doradcę...

        Jaka jest minimalna wysokość inwestycji?

        Minimalne wysokości inwestycji są ustalane osobno dla każdego produktu i są one dostępne na okładce każdej umowy. Podstawowy przegląd można znaleźć w opisie poszczególnych produktów.

        Napisz do nas

        Wprowadź kod bezpieczeństwa:
         Security code
         

        Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.