Jaka będzie oczekiwana wartość moich inwestycji na końcu?

Wartość inwestycji na końcu programu:  PLN

Twoje wpłaty ogółem
 PLN
Wzrost wartości
 PLN  % p.a.