Emerytura - Ile pieniędzy muszę mieć by mieć regularną emeryturę?

Początkowa wpłata powinna wynieść  PLN

Twoje wpłaty
 PLN
Wzrost wartości w okresie wypłaty emerytury
 PLN