Publikacje obowiązkowe

Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Polityki

Podsumowanie stanowiska Conseq do zrównoważonych inwestycji

Tematy związane ze zrównoważonymi inwestycjami są obecnie coraz częściej poruszane. Spółka Conseq jest świadoma, że podobnie jak w innych dziedzinach, również inwestując, należy kierować się nie tylko teraźniejszością, ale także przyszłością. Zrównoważony rozwój to nie tylko kwesta ekologii, na której Conseq koncentruje się od połowy 2010 roku, kiedy utworzył fundusz skoncentrowany na odnawialnych źródłach energii (Conseq eco-energy, subfundusz Conseq FKl SICAV). Zrównoważone inwestycje obejmują również ocenę innych aspektów inwestycji, które mogą mieć skutki społeczne i gospodarcze (takie, jak zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja) lub ład korporacyjny (istnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania spółką, a w szczególności przejrzystość). Produkty ukierunkowane na zrównoważone inwestycje są często określane jako „ESG“ (Environmental, Social and Corporate Governance). Oznaczone w ten sposób produkty (najczęściej fundusze inwestycyjne) są sposobem inwestowania w spółki, które spełniają ponadstandardowe wymagania dotyczące sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w obszarze środowiskowym i społecznym (np. Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, otwarty fundusz inwestycyjny). W obszarze inwestycji Conseq dąży do świadomego podejścia, a także wspiera projekty, które starają się zachowywać odpowiedzialnie wobec otoczenia. Conseq nie zajmuje radykalnego stanowiska w sprawie zrównoważonych inwestycji. Filozofia Conseq w podejściu do odpowiedzialnego inwestowania przejawia się w szczególności w dążeniu do zaoferowania szerokiej gamy produktów, spośród których każdy inwestor może wybrać taki, który odpowiada jego podejściu do tematu zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy opis integracji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w decyzjach inwestycyjnych można znaleźć tutaj. Natomiast informacje o charakterze poszczególnych funduszy Conseq można znaleźć w prospektach niniejszych funduszy.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.