Nasz zespół

Jan Vedral

Prezes Zarządu i Główny manager inwestycyjny


Po ukończeniu Wydziału Handlu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze pracował w Banku Inwestycyjnym. W 1992 roku rozpoczął pracę w Agrobanku Praha (dziś GE Money Bank) i zajmując stanowisko głównego maklera uczestniczył w pierwszych transakcjach na formującym się w Czechach pierwotnym i wtórnym rynku kapitałowym. Pod koniec 1994 roku zainicjował założenie spółki Conseq Finance, na czele której stał aż do 2003 roku. Przez cały czas bezpośrednio odpowiadał za dział operacji, grupę obrotu akcjami i grupę zarządzania inwestycjami. W Conseq Investment Management Jan Vedral pracuje jako główny manager inwestycyjny kierując zespołem inwestycyjnym i określając główną strategię inwestycyjną. Wspólnie z Haną Blovską decyduje o kierunku polityki biznesowej oraz o zarządzaniu operacyjnym firmą.

Jan Vedral

Hana Blovská

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor


Ukończyła analizę matematyczną na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Pierwsze cztery lata swojej pracy, od 1993 roku, spędziła w Czechosłowackim Banku Handlowym (Československá obchodní banka) - najpierw w departamencie nadzoru, później jako zastępca dyrektora działu obrotu papierami wartościowymi. Na obu wymienionych stanowiskach była odpowiedzialna za przygotowanie produktów i budowanie relacji z klientami z międzynarodowych instytucji finansowych. W nadzorze między innymi współuczestniczyła w opracowaniu procedur, które umożliwiły pierwszym inwestorom zagranicznym wejście na nowo powstały czeski rynek kapitałowy. W dziale obrotu papierami wartościowymi otwierała natomiast drogę pierwszym czeskim inwestorom wchodzącym na zagraniczne rynki kapitałowe. Zdobyte w tej dziedzinie doświadczenia mogła wykorzystać w firmie Expandia Finance na stanowisku dyrektor działu sales and trading. Pracę w firmie Conseq Finance rozpoczęła w 1999 roku kierując grupą zarządzania inwestycjami. Po założeniu spółki córki Conseq Investment Management została jej dyrektorem. Odpowiada za strukturyzację produktów, marketing oraz sprzedaż. Zajmuje się także nawiązywaniem i rozwojem stosunków z klientami oraz dystrybutorami.

Hana Blovská

Lukáš Vácha

Członek Zarządu i Dyrektor handlowy ds. klientów instytucjonalnych i prywatnych


Ukończył Wydział Finansów i Księgowości w Szkole Wyższej Ekonomicznej w Pradze i w ramach programu akademickiego studiował również w Universität zu Köln w Kolonii nad Renem. Od 2000 roku do końca roku 2002 pracował w Conseq Finance, a. s. jako makler obligacji. W latach 2003 - 2005 pracował w banku Česká spořitelna, a. s. jako menadżer produktów dla segmentu małych i średnich firm, gdzie pod swoją pieczą miał produkty kredytowe do finansowania projektów w zakresie energooszczędności i odnawialnych źródeł energii we współpracy z IFC (International Finance Corporation). Od 2005 roku do 2008 roku pracował w ČSOB Asset Management, a. s., która jest członkiem grupy ČSOB, jako account manager dla klientów instytucjonalnych. W grudniu 2008 roku wrócił do grupy Conseq. W Conseq Investment Management jako dyrektor handlowy zajmuje się działem klientów prywatnych i instytucjonalnych.

Lukáš Vácha

Richard Siuda

Członek Zarządu i Dyrektor sprzedaży


Ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. W 2001 roku, na początku ostatniego roku studiów został przyjęty do firmy Conseq Investment Management na stanowisko administratora portfolio. Po dwóch latach przeszedł do nowo powstającego działu sprzedaży produktów inwestycyjnych. W 2006 roku został mianowany na stanowisko dyrektora sprzedaży detalicznej i wybrany na członka zarządu. W ramach grupy Conseq jest odpowiedzialny za rozwój produktów regularnego inwestowania, które firma Conseq oferuje od 2013 roku, oraz za utrzymywanie relacji z dystrybutorami.

Richard Siuda

Ondřej Matuška

Członek Zarządu i Senior portfolio manager


Ukończył Wydział Finansów i Księgowości w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. W czasie studiów pracował w Gazecie Gospodarczej (Hospodářské noviny) jako redaktor merytoryczny w dziedzinie zagranicznych rynków kapitałowych. Po ukończeniu studiów przez krótki okres był zatrudniony jako analityk w dziale bankowości komercyjnej Erste Bank Sparkassen CR, później Českiej spořitelny. Pracę w firmie Conseq Finance podjął w 2000 roku. Jako junior portfolio manager odpowiadał za kierowanie cash flow portfolio klientów i wykonywanie decyzji inwestycyjnych. Od 2003 roku pracuje jako portfolio manager w Conseq Investment Management, gdzie przede wszystkim jest odpowiedzialny za obligacje wchodzące w skład portfeli klientów oraz za fundusze Conseq Invest Dluhopisový (Obligacji), Konzervativní dluhopisový (Konserwatywny Obligacji) i Dluhopisů nové Evropy (Obligacji Nowej Europy). W zespole inwestycyjnym wspólnie z Janem Vedralem uczestniczy w tworzeniu strategii inwestycyjnych. W sierpniu 2008 roku został wybrany na członka zarządu.

Ondřej Matuška
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.