Nasz zespół

Jan Vedral

Założyciel spółki


Po ukończeniu Wydziału Handlu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze pracował w Banku Inwestycyjnym. W 1992 roku rozpoczął pracę w Agrobanku Praha (dziś GE Money Bank) i zajmując stanowisko głównego maklera uczestniczył w pierwszych transakcjach na formującym się w Czechach pierwotnym i wtórnym rynku kapitałowym. Pod koniec 1994 roku zainicjował założenie spółki Conseq Finance, na czele której stał aż do 2003 roku. Przez cały czas bezpośrednio odpowiadał za dział operacji, grupę obrotu akcjami i grupę zarządzania inwestycjami. W Conseq Investment Management Jan Vedral pracuje jako główny manager inwestycyjny kierując zespołem inwestycyjnym i określając główną strategię inwestycyjną. Wspólnie z Haną Blovską decyduje o kierunku polityki biznesowej oraz o zarządzaniu operacyjnym firmą.

Jan Vedral

Hana Blovská

Managing Partner


Ukończyła analizę matematyczną na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Pierwsze cztery lata swojej pracy, od 1993 roku, spędziła w Czechosłowackim Banku Handlowym (Československá obchodní banka) - najpierw w departamencie nadzoru, później jako zastępca dyrektora działu obrotu papierami wartościowymi. Na obu wymienionych stanowiskach była odpowiedzialna za przygotowanie produktów i budowanie relacji z klientami z międzynarodowych instytucji finansowych. W nadzorze między innymi współuczestniczyła w opracowaniu procedur, które umożliwiły pierwszym inwestorom zagranicznym wejście na nowo powstały czeski rynek kapitałowy. W dziale obrotu papierami wartościowymi otwierała natomiast drogę pierwszym czeskim inwestorom wchodzącym na zagraniczne rynki kapitałowe. Zdobyte w tej dziedzinie doświadczenia mogła wykorzystać w firmie Expandia Finance na stanowisku dyrektor działu sales and trading. Pracę w firmie Conseq Finance rozpoczęła w 1999 roku kierując grupą zarządzania inwestycjami. Po założeniu spółki córki Conseq Investment Management została jej dyrektorem. Odpowiada za strukturyzację produktów, marketing oraz sprzedaż. Zajmuje się także nawiązywaniem i rozwojem stosunków z klientami oraz dystrybutorami.

Hana Blovská

Richard Siuda

Prezes zarządu


Ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. W 2001 roku, na początku ostatniego roku studiów został przyjęty do firmy Conseq Investment Management na stanowisko administratora portfolio. Po dwóch latach przeszedł do nowo powstającego działu sprzedaży produktów inwestycyjnych. W 2006 roku został mianowany na stanowisko dyrektora sprzedaży detalicznej i wybrany na członka zarządu. W ramach grupy Conseq jest odpowiedzialny za rozwój produktów regularnego inwestowania, które firma Conseq oferuje od 2013 roku, oraz za utrzymywanie relacji z dystrybutorami.

Richard Siuda

Tomáš Vystrčil

Wiceprezes zarządu i dyrektor generalny


Jest absolwentem Wydziału Nauk Jądrowych i Inżynierii Fizycznej Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Następnie kontynuował studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, a w 1994 roku (jeszcze studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym) rozpoczął pracę jako programista w nowo powstającym Czesko-Morawskim Funduszu Emerytalnym (obecnie ČSOB Penzijní společnost). W 1995 roku został dyrektorem finansowym, następnie członkiem zarządu, a w latach 2001-2003 pełnił funkcję dyrektora generalnego Czesko-Morawskiego Funduszu Emerytalnego. W 2003 roku podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności i przeniósł się z obszaru funduszy emerytalnych do obszaru ubezpieczeń na życie, gdzie najpierw pracował jako dyrektor działu ubezpieczeń na życie w AXA pojišťovna, a następnie jako dyrektor działu operacyjnego w AEGON Pojišťovna. Od 2011 roku pracuje w Conseq Investment Management, odpowiada za pion operacyjny, jest członkiem zarządu oraz uczestniczy w rozbudowie grupy finansowej Conseq o obszar uzupełniających oszczędności emerytalnych.
 

Tomáš Vystrčil

Ondřej Matuška

Członek zarządu i starszy menedżer portfela


Ukończył Wydział Finansów i Księgowości w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. W czasie studiów pracował w Gazecie Gospodarczej (Hospodářské noviny) jako redaktor merytoryczny w dziedzinie zagranicznych rynków kapitałowych. Po ukończeniu studiów przez krótki okres był zatrudniony jako analityk w dziale bankowości komercyjnej Erste Bank Sparkassen CR, później Českiej spořitelny. Pracę w firmie Conseq Finance podjął w 2000 roku. Jako junior portfolio manager odpowiadał za kierowanie cash flow portfolio klientów i wykonywanie decyzji inwestycyjnych. Od 2003 roku pracuje jako portfolio manager w Conseq Investment Management, gdzie przede wszystkim jest odpowiedzialny za obligacje wchodzące w skład portfeli klientów oraz za fundusze Conseq Invest Dluhopisový (Obligacji), Konzervativní dluhopisový (Konserwatywny Obligacji) i Dluhopisů nové Evropy (Obligacji Nowej Europy). W zespole inwestycyjnym wspólnie z Janem Vedralem uczestniczy w tworzeniu strategii inwestycyjnych. W sierpniu 2008 roku został wybrany na członka zarządu.

Ondřej Matuška

Jan Martinec

Członek Zarządu i Dyrektor sekcja Back Office


W 2010 roku ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. W ramach studiów odbył semestralny pobyt studyjny na Memorial University of Newfoundland w Kanadzie. W trakcie studiów dołączył do Conseq Investment Management jako administrator portfela, a w 2012 roku został kierownikiem tego działu. W 2020 roku został mianowany członkiem zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie sekcja Back Office. W Grupie Conseq odpowiada za administrowanie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, a także za obsługę transakcji klientów detalicznych i instytucjonalnych.

Jan Martinec
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.