25. 2. 2019 - Conseq Polskich Obligacji zyskał ponad 4,0% w 2018 i jest w TOP10 funduszowych inwestycji nad Wisłą

    Celem inwestycyjnym naszego funduszu jest wzrost wartości powierzonych środków poprzez inwestowanie przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel obligacji denominowanych w złotych polskich. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w krótko-, średnio- i długoterminowe papiery o stałym dochodzie notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Polsce. Funduszem zarządzają Jan Vedral, Ondřej Matuška oraz Jan Schiller. W 2018 fundusz zyskał 4,02%, dzięki czemu analizy.pl umieściły go w swoim TOP10 funduszowych inwestycji nad Wisłą.

    25. 2. 2019 - Conseq Polskich Obligacji zyskał ponad 4,0% w 2018 i jest w TOP10 funduszowych inwestycji nad Wisłą