21. 1. 2016 - Oferta produktowa dla polskiego rynku

  Podstawą oferty są dwa fundusze zarządzane przez Conseq Funds investiční společnost.
  Mowa o Funduszu Funduszy Active Invest Progressive z dynamiczną polityką inwestycyjną i szeroką dywersyfikacją, inwestuje w globalne znane Fundusze różnych niezależnych od siebie towarzystw inwestycyjnych, oraz fundusz Conseq Polskich Obligacji, reprezentujący konserwatywną część portfela.

   

  21. 1. 2016 - Oferta produktowa dla polskiego rynku

  Programy cyklu życia

  Produkt „cyklu życia”, czyli forma długoterminowego i regularnego budowania kapitału.
  Inwestowanie w jeden z tych funduszy (lub ich kombinację) to tylko jedna z możliwości jaką oferujemy. Kolejnym rozwiązaniem może być program „cyklu życia” gdzie Inwestor, określa czas trwania programu. W ramach optymalnego wykorzystania środków w pierwszej fazie inwestycji wybierana jest strategia dynamiczna (lub zrównoważona – zależy od preferencji Inwestora). W trakcie trwania produktu wraz z malejącym udziałem funduszy akcji (AIP), rośnie automatycznie udział funduszy konserwatywnych (PLN Obligacje), które znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa zebranego kapitału. Koncepcja ta jest globalnie znana i bardzo skuteczna, szczególnie dla regularnych długoterminowych inwestycji, ponieważ daje możliwość Inwestorom korzystać z długoterminowego horyzontu inwestycyjnego, który pozwala uzyskać wyższy zwrot z inwestycji kapitałowych, przy jednoczesnym automatycznym zmniejszaniu ryzyka wraz ze zbliżającym się końcem programu.

  W obu przypadkach możliwe jest inwestowanie jednorazowe oraz regularne. Programy są bardzo elastyczne, a ich dużym atutem jest płynność zainwestowanych środków, pieniądze można łatwo i szybko wycofać na swój rachunek bankowy.

  Więcej szczegółowych informacji o programach Universe Invest znajdziecie Państwo tutaj.