18. 12. 2018 - Chińskie akcje obecnie są bardzo atrakcyjne

  W ramach globalnej alokacji kapitału, obecnie inwestujemy w wiele chińskich akcji. Pomimo znacznego ryzyka inwestycyjnego w Chinach, głównie ze względu na spowolnienie wzrostu gospodarczego i wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, akcje Chin oferują bardzo atrakcyjny potencjał wzrostu w średnim horyzoncie inwestycyjnym Istnieją cztery główne powody tej opcji inwestycyjnej.

  18. 12. 2018 - Chińskie akcje obecnie są bardzo atrakcyjne

  1) Atrakcyjna wycena

  Wycena obecnych cen rynkowych w stosunku do podstawowych zmiennych jest znacznie bardziej atrakcyjna niż globalny indeks giełdowy. Akcje chińskie są tańsze we wszystkich trzech kluczowych monitorowanych wskaźnikach: wskaźnik cena / zysk na poziomie 12krotności jest obecnie o 25% poniżej poziomu globalnego indeksu giełdowego; stosunek cena / kapitał własny P/B na poziomie 1,6 jest obecnie o 26% poniżej poziomu globalnego indeksu giełdowego; a wskaźnik cena / dochód na poziomie 1,3 jest obecnie o 12% poniżej poziomu globalnego indeksu giełdowego.

  Ponieważ gospodarka chińska stopniowo zbliża się do gospodarek najbardziej rozwiniętych, wycena ich akcji powinna stopniowo zbliżać się do średniego poziomu globalnego, i to właśnie powinno być jednym z elementów przewidywanej nadwyżki wyników w kolejnym okresie. Innymi słowy, premia za ryzyko na chińskim rynku akcji powinna stopniowo spadać.

   

  2) Ponadprzeciętna dynamika zysków

  Drugim kluczowym czynnikiem w zakresie wyników kapitałowych jest oczekiwany wzrost zysków przedsiębiorstw Zyski chińskich spółek giełdowych powinny wzrosnąć o 14% w przyszłym roku, podczas gdy średnia globalna wyniesie tylko 9%. Tylko z powodu tego fundamentalnego czynnika należy przypisać chińskim akcjom 5% przyszłorocznego wyniku.

   

  3) Miejsce na odrobienia dotychczasowych wyników

  Dodatkowym pozytywnym czynnikiem powinny być słabsze wyniki akcji od początku tego roku, chińskie akcje są obecnie 15% na minusie, podczas gdy globalny indeks giełdowy wypada znacznie lepiej ze stratą 5%. Zgodnie z zasadą regresji do wartości średniej (mean-reversion) można się spodziewać, że w następnym okresie chińskie akcje mogą dogonić wyniki amerykańskich akcji, a w szczególności globalnego indeksu giełdowego. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, gdy nie nastąpi poważna eskalacja wojny handlowej z USA.

   

  4) Nadal ponadprzeciętny wzrost PKB

  Na koniec, chińskie korporacje nadal będą czerpać korzyści ze znacznie ponadprzeciętnego i wciąż umiarkowanie spowalniającego wzrostu PKB. Obecny konsensus na przyszły rok przewiduje dynamikę gospodarczą na poziomie 6,3%, a wzrost gospodarczy na świecie nie powinien osiągnąć nawet połowy tej wartości - 3,1%.

  Zestawiając te cztery kluczowe czynniki, uważam, że pomimo znacznego ryzyka chińskich akcji, obecnie oferują one bardzo atrakcyjny potencjał dla wysokiej przyszłej aprecjacji.  

    * Indeksy akcyjne MSCI China oraz MSCI All Country World
    Źródła: Bloomberg oraz FocusEconomics

   

  Michal Stupavský,
  strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.