13. 10. 2019 – Powiadomienie o zatwierdzeniu przekształcenia zarządzanych funduszy

  W dniu 11.01.2019 r. ogłoszono decyzję Spółki Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dalej jako „Spółka zarządzająca“) w sprawie przekształcenia zarządzanych przez nią funduszy:

  13. 10. 2019 – Powiadomienie o zatwierdzeniu przekształcenia zarządzanych funduszy

   

  • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond oraz
  • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond
   (dalej jako „Fundusze podlegające przekształceniu“)

  w dwa odrębne subfundusze nowo utworzonej spółki Conseq Funds SICAV, a.s. o zmiennym kapitale zakładowym:

  • Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Fund SICAV oraz
  • Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Fund SICAV.

  Dnia 14.09.2019 r. Czeski Bank Narodowy wyraził zgodę na przekształcenie funduszy.

  Data przekształcenia Funduszy podlegających przekształceniu została ustalona przez Spółkę zarządzającą na 01.01.2020.

  Z dniem 31.12.2019 nastąpi wygaśnięcie Funduszu podlegającego przekształceniu, a 01.01.2020 zostanie utworzony Conseq Funds SICAV a.s.. Wybór niniejszych dat wynika z konieczności zamknięcia rachunków Funduszy podlegających przekształceniu, co odpowiada końcowi roku i dlatego jest najbardziej efektywnym wariantem.

  Powodem podjęcia decyzji o przekształceniu jest fakt, iż Spółka dystrybuuje niniejsze fundusze głównie w Polsce, gdzie ze względów podatkowych dla inwestorów bardziej korzystne jest posiadanie udziałów w subfunduszu Conseq Funds SICAV niż tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Przekształcenie nie będzie miało wpływu na inwestorów posiadających inne miejsce zamieszkania do celów podatkowych. Szczegóły znajdują się w załączonym Projekcie przekształcenia.

  Uczestnicy powyżej wskazanych Funduszy podlegających przekształceniu mają prawo odkupienia tytułów uczestnictwa bez potrąceń. Obecnie przy odkupie tytułów uczestnictwa nie są stosowane żadne potrącenia i nie będą też stosowane w przypadku udziałów po przekształceniu.

  Z powodu konieczności zapewnienia niezbędnych czynności związanych z przekształceniem funduszy, emisja i umarzanie tytułów uczestnictwa Funduszy podlegających przekształceniu zostanie prawdopodobnie zawieszona między 27.12.2019 a 31.12.2019. Więcej informacji na temat zawieszenia zostanie opublikowanych na stronie www.conseq.pl.