11.1.2019 – Powiadomienie o zamiarze przekształcenia zarządzanych funduszy

  Zarząd spółki Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dalej tylko „Spółka”) zatwierdził w dniu 11 stycznia 2019 r. zamiar przekształcenia zarządzanych funduszy:

  11.1.2019 – Powiadomienie o zamiarze przekształcenia zarządzanych funduszy

   

   

  • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond oraz
  • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond


  dwa odrębne subfundusze nowo utworzonej spółki akcyjnej o zmiennym kapitale zakładowym (dalej tylko „SICAV”). Spółka zobowiązała się do objęcia akcji założycielskich spółki SICAV w wysokości udziału w kapitale zakładowym odpowiadającemu kapitałowi zakładowemu SICAV. Powodem tej decyzji jest fakt, iż Spółka dystrybuuje niniejsze fundusze głównie w Polsce, gdzie ze względów podatkowych dla inwestorów bardziej korzystne jest posiadanie akcji funduszu SICAV niż tytuły uczestnictwa funduszu. Szczegóły dotyczące niniejszego przekształcenia będą częścią projektu, który po uzyskaniu zezwolenia na przekształcenie zostanie przygotowany przez Spółkę i opublikowany na stronie internetowej www.conseq.pl.