Conseq

Nowości

26. 9. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - sierpien 2019

stock-exchange-1222518_1280_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

9. 9. 2019 - Bankowość centralna w kryzysie. Czy system celowania w inflację przetrwał?

ecb-4148921_1920_small.jpg
Kluczowe banki centralne znalazły się ostatnio w trudnej sytuacji. Inflacja jest słaba, poniżej celów inflacyjnych, w Japonii i strefie euro uporczywie trzyma się nisko. Jednocześnie wzrost gospodarczy spowalnia, a nawet zaczyna mówić się o możliwości recesji gospodarczej. Bankierzy centralni starają się reagować w tradycyjny sposób, tj. poprzez dalsze łagodzenie polityki pieniężnej czyli dalsze obniżanie podstawowych stóp procentowych. EBC rozważa nawet odnowienie programu luzowania ilościowego, tj. skupu obligacji rządowych i korporacyjnych. Celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim inflacji w horyzoncie polityki pieniężnej, tj. w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

29. 8. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - lipiec 2019

compass-2779371_640_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

21. 8. 2019 - Amerykańska krzywa rentowności odwrócona – czy tegoroczny wzrost akcji będzie kontynuowany?

american-flag-795307_1280_small.jpg

„Amerykańska krzywa rentowności odwróciła się.“ Taki nagłówek możemy zobaczyć praktycznie we wszystkich serwisach informacyjnych na całym świecie. Co to tak naprawdę oznacza i jakie są konsekwencje dla inwestorów?

 

 

13. 8. 2019 - Rynki akcyjne: wojna handlowa komplikuje perspektywy

JEK_0631_1280x853_small.JPG

Pomimo niedawnych załamań spowodowanych zaostrzeniem wojny handlowej (i walutowej) między USA i Chinami, od początku tego roku rynki akcji osiągnęły solidne zyski. Najszerszy globalny indeks giełdowy MSCI All Country World jest obecnie na 11% plusie. Jaki czynnik spowodował ten wzrost, w momencie gdy dynamika zysków przedsiębiorstw gwałtownie spada, wyceny - P/E, P/B, P/S czy EV/EBITDA - nie są tanie, a globalna gospodarka zwalnia? Głównym czynnikiem była gołębia retoryka banków centralnych na czele z amerykańskim FEDem i EBC - przesunięcie polityki pieniężnej w kierunku niższych stóp procentowych i spekulacje na temat odnowienia programu luzowania ilościowego (QE), tj. skupu obligacji rządowych i korporacyjnych.

27. 7. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - czerwiec 2019

dollar-544956_1280_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.


 

 

8. 7. 2019 - Bankierzy centralni jako siła napędowa rynków obligacji

financial_graphs_small.jpg

Jeżeli pominiemy pogłębiającą się wojnę handlową między USA a Chinami oraz groźby handlowe amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa kierowane w stronę Unii Europejskiej czy Meksyku, tegoroczny globalny wzrost gospodarczy jest mniej więcej zgodny z oczekiwaniami ekonomistów, bez większych niespodzianek w górę czy w dół. Trend dynamiki PKB jest nieznacznie spadkow, globalna gospodarka spowalnia, a po zeszłorocznym wzroście o 3,5%, w tym roku zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i OECD wzrost powinien oscylować wokół 3,2%.

 

1. 7. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - maj 2019

dollar-1968710_640_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

16. 5. 2019 - Nadchodzą lepsze czasy dla chińskiej gospodarki

china-1177009_1280_small.jpg

Chińska gospodarka jest drugą po USA największą gospodarką świata. Z perspektywy wkładu do wzrostu światowej gospodarki jest ona z ogromną przewagą tą najważniejszą, gdyż jej wkład we wzrost światowego PKB jest bezprecedensowy i wynosi jedną trzecią, co pokazuje poniższa grafika. Można powiedzieć, że jeżeli chińska gospodarka złapie grypę, światowa gospodarka zachoruje minimum na zapalenie płuc.

 

29. 4. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - marzec 2019

bull_bear_graf_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

28. 2. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - styczeń 2019

markets_1901_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

25. 2. 2019 - Conseq Polskich Obligacji zyskał ponad 4,0% w 2018 i jest w TOP10 funduszowych inwestycji nad Wisłą

StockMarketPerformance_1_small.jpg
Celem inwestycyjnym naszego funduszu jest wzrost wartości powierzonych środków poprzez inwestowanie przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel obligacji denominowanych w złotych polskich. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w krótko-, średnio- i długoterminowe papiery o stałym dochodzie notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych w Polsce. Funduszem zarządzają Jan Vedral, Ondřej Matuška oraz Jan Schiller. W 2018 fundusz zyskał 4,02%, dzięki czemu analizy.pl umieściły go w swoim TOP10 funduszowych inwestycji nad Wisłą.
 

4. 2. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - grudzień 2018

blur-1853262_144_144_small.jpg
Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

11.1.2019 – Powiadomienie o zamiarze przekształcenia zarządzanych funduszy

Conseq_2017_smaller_small_2.jpg
Zarząd spółki Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dalej tylko „Spółka”) zatwierdził w dniu 11 stycznia 2019 r. zamiar przekształcenia zarządzanych funduszy:

8. 1. 2019 - Wiadomości z rynków finansowych - listopad 2018

vyvoj_picture_small_2.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

PF 2019

CONSEQ ŚWIĘTUJE 25 LAT

Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście w minionych latach i cieszymy się na dalszą owocną współpracę w kolejnym roku.

Życzymy Wam niezapomnianych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

18. 12. 2018 - Chińskie akcje obecnie są bardzo atrakcyjne

china-1177009_1280_small.jpg

W ramach globalnej alokacji kapitału, obecnie inwestujemy w wiele chińskich akcji. Pomimo znacznego ryzyka inwestycyjnego w Chinach, głównie ze względu na spowolnienie wzrostu gospodarczego i wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, akcje Chin oferują bardzo atrakcyjny potencjał wzrostu w średnim horyzoncie inwestycyjnym Istnieją cztery główne powody tej opcji inwestycyjnej.

29. 11. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - październik 2018

vyvoj_picture_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

22. 11. 2018 - Obligacje tureckie - zagrożenie czy szansa?

turkey_flag_small.jpg
W tym roku tureckie obligacje rządowe straciły 25%. Jeśli uwzględnimy 80% osłabienie tureckiej liry (w stosunku do dolara), możemy prawdopodobnie wyobrazić sobie stopień rozpaczy doświadczany przez inwestorów posiadających aktywa kraju, któremu przewodzi prezydent Erdogan. Ale czy tureckie obligacje teraz, po takim spadku, są interesującą inwestycją czy lepiej jej unikać?

19. 11. 2018 - Negatywny nastój na światowych rynkach akcji

shutterstock_19118716_upr_small.jpg
Światowe rynki akcji mają za sobą dość pochmurny okres, od początku października najszerszy indeks globalny MSCI All Country World stracił 9 procent, a od początku roku jest już na siedmioprocentowym minusie. Za tym spadkiem kryje się kilka przyczyn. Po pierwsze dynamika światowej gospodarki spowalnia, jest to widoczne już od początku tego roku i odzwierciedla się w wynikach światowego indeksu menedżerów logistyki i zakupów PMI, który osiągnął swój szczyt pod koniec ubiegłego roku, a od początku tego roku systematycznie spada.

31. 10. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - wrzesień 2018

grid-786078_1920_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

3. 10. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - sierpień 2018

graphs_markets_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

18. 9. 2018 - Lehman Brothers 10 lat później

ekonomika_pad_small.jpg

15 września minęło 10 lat odkąd czwarty co do wielkości bank inwestycyjny ogłosił bankructwo i poprosił o ochronę przed wierzycielami. Nie on pierwszy (IndyMac, Bear Stearns itd.), nie ostatni (Washington Mutual, AIG itd.), ale była to najbardziej suwerenna i najbardziej widoczna ofiara trwającego wtedy już rok kryzysu finansowego. A co ważniejsze, dla rozwoju kryzysu był to punkt zwrotny: jeśli sytuacja do tego fatalnego weekendu w połowie września 2008 przypominała złośliwy nowotwór, to po tym weekendzie było to otwarte złamanie z potężnym krwotokiem.

 

28. 8. 2018 - Wyniki chińskiej gospodarski wciąż bardzo dobre

flag_of_china_web_small_2.jpg

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował kompleksowy raport na temat stanu chińskiej gospodarki pod koniec lipca. Kluczowe stwierdzenie sprawozdania jest następujące: Wyniki chińskiej gospodarki są nadal bardzo dobre.

 

27. 8. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - lipiec 2018

bull_bear_graf_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

6. 8. 2018 - Brexit a Trump: główne zagrożenia dla europejskiego wzrostu

brexit-1491370_1920_small.jpg

Dwa największe zagrożenia dla gospodarki europejskiej, twardy Brexit i globalna wolna handlowa, w ostatnich dniach doznały znaczących zmian. W pierwszym przypadku na lepsze, w drugim na gorsze.

27. 7. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - czerwiec 2018

shutterstock_17852911_small_2.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

24. 7. 2018 - Brexit – nareszcie spotkanie z rzeczywistością

brexit_small.jpg

Przez dwa lata od Brexitu niewiele się działo, postęp by niedostrzegalny. Przez większość czasu Wielka Brytania nie negocjowała z Unią Europejską, tylko sama ze sobą. I to jeszcze bez powodzenia.

29. 6. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - maj 2018

blur-1853262_144_144_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

31. 5. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych - kwiecień 2018

office-3309862_1920_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

 

13. 4. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small.jpg
Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

6. 3. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych

grafy_vyvoj_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

12. 2. 2018 - Euro na koniu, ja w kantorze.

euro_balance_small.jpg
Pod koniec ubiegłego roku było jasne, że gospodarka europejska nie zwolni. Pierwsze miękkie dane z bieżącego roku pokazują jednak, że jest odwrotnie.

24. 1. 2018 - Inwestycje w 2018 roku

JEK_0631_1280x853_small_3.JPG

Globalne ożywienie gospodarcze trwa i na całym świecie jest mocno zsynchronizowane. Obecnie następuje najsilniejszy globalny wzrost gospodarczy od czasu globalnego kryzysu w latach 2007-2009. Inflacja pozostaje słaba, poniżej celu inflacyjnego kluczowych banków centralnych, pomimo bardzo niskiego poziomu bezrobocia w światowej gospodarce. Kluczowe banki centralne pozostają więc ostrożne, a politykę pieniężną będą normalizować bardzo powoli i stopniowo.

 

17. 1. 2018 - Wiadomości z rynków finansowych

grafy_vyvoj_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

28. 11. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

burya_small.jpg
Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.
 

25. 10. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

vyvoj_trhy_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

2. 5. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

shutterstock_6953350_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

31. 3. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

shutterstock_17852911_small_2.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

27. 2. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

26. 2. 2017 - Eurodolarowy obrót?

shutterstock_70694356_small_6.jpg

9 lat temu, o tej porze, euro wobec dolara szykowało się do ostatecznego ataku na 1,60. Atak ten miał być kulminacją osłabienia dolara, która rozpoczęła na początku 2007 roku świeżo wybuchający kryzys subprime. Choć trudno w to uwierzyć, rynek oczekiwał, że amerykański problem hipoteczny nie rozszerzy się, zapominając o starym powiedzeniu o kichającej Ameryce i przeziębieniu reszty świata. Przed trzema laty ponownie kierowało się w stronę spadku, który miał w ciągu najbliższych lat doprowadzić euro niemal do parytetu wobec dolara.

 

22. 2. 2017 - Brexit zatwierdzony, zamiast planu próżne groźby

brexit-1491370_1920_small.jpg

To, że wynik czerwcowego referendum w Wielkiej Brytanii zaskoczył nie tylko obserwatorów, ale też polityków, było, nie tylko z powodu braku planu dalszych kroków, oczywiste – Nigel Farage na swój sukces zareagował wycofaniem się z życia publicznego, brytyjska premier wahała się z przedstawieniem strategii tak długo, że została przemianowana przez gazetę The Economist na Theresę Mayby. Ostatecznie jednak lody przecież zostały przełamane.

 

 

27. 1. 2017: Rok 2017: gospodarka będzie napędzała rynek

year_2017_small_2.jpg

Rok 2016 należał inwestycyjnie do lat zakończonych sukcesem, zarówno dla obligacji, jak i dla rynków akcyjnych. Główne rynki akcyjne zakończyły rok 2016 wyżej, niż kończyły rok poprzedni, a rynki obligacji skarbowych, mimo wyprzedaży w ostatnich tygodniach, zakończyły ten rok na lekkim plusie. Patrząc na wykresy i ogólnie niską zmienność poprzedniego roku, wygląda to tak, jakby był to najnudniejszy rok w ciągu ostatnich co najmniej pięciu lat i że naprawdę nic się nie działo.

22. 1. 2017 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small.jpg
Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

6. 1. 2017 - 2016: Koniec ultra-luźnej polityki monetarnej

cnb_building-63998_1920_small.jpg

Zmiany trendów gospodarczych miewają, w przeciwieństwie np. do polityki, rzadko kiedy wyraźne początki – podczas, gdy czas rozpoczęcia instalacji reżimu komunistycznego w Czechosłowacji jest całkiem jasny, data rozpoczęcia globalizacja, już taka pewna nie jest. Jednak to, kiedy po kryzysie odwróciła się globalna polityka monetarna, po właśnie skończonym roku jest ewidentne: grudzień 2016.

22. 12. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

12. 12. 2016 - „Zwolnić i przedłużyć” z Frankfurtu

euro-1256252_1920_small.jpg

„Zwolnić i przedłużyć“ to nowy plan EBC. EBC w czwartek postanowił od marca 2017 roku przedłużyć swój program, który zgodnie z pierwotnym planem z zeszłego roku miał (odpowiednio po raz pierwszy mógł) do grudnia 2017 zakończyć, oczywiście z otwartą możliwością, że nie będzie to definitywny koniec. Natomiast – dość niespodziewanie – postanowił również zmniejszyć tempo wykupu obligacji o 20 mld, na 60 mld EUR miesięcznie, tj. do poziomu z początku marca 2016 (kiedy to EBC zwiększył tempo z 60 do obecnych 80 mld).

29. 11. 2016 - Brexit: ciąg dalszy dramatu

eu_exit_breaking-point-1440022_1920_small.jpg

"Demokracja to teoria, dzięki której ludzie wiedzą, czego chcą i zasługują na to, aby to uzyskać ", napisał jeden amerykański dziennikarz H. L. Mencken.

 

20. 11. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Czego się spodziewać, kiedy stanie się nieoczekiwane

american_flag_small_2.jpg

Akcje amerykańskie już dobry tydzień spadają, dolar wobec euro po niedawnym skoku poniżej 1,09 znowu wrócił powyżej 1,11, a indeks „strachu” VIX z powrotem do wartości niewidzianych od Brexitu. Przyczyna jest jedna i wspólna: sondażowe przybliżenie się Donalda Trumpa do swojej demokratycznej rywalki. Inwestorzy wyraźnie nie chcą powtórki czerwca tego roku, kiedy (chociaż sondaże były napięte) nie brali zbyt poważnie pod uwagę brytyjskiego wyjścia z Unii.

31. 10. 2016 - EBC : luzowanie ilościowe nie umiera

bank-note-209104_1280_small.jpg

EBC kupuje sobie czas, chce mieć wszystkie możliwe opcje w zasięgu ręki i nie chce się do niczego zobowiązać – tak można podsumować posiedzenie EBC z zeszłego tygodnia.

18. 10. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

dollar-544956_1280_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.


13. 10. 2016 - Brexit – karty wyłożone na stół

brexit-1491370_1920_small.jpg

Błyskawiczny spadek wartości funta w ostatni piątek, kiedy wobec dolara w ciągu zaledwie kilku minut spadł z poziomu około 1,26 do (lub - w zależności od źródła danych - nawet poniżej) 1,20, wciąż nie ma ostatecznej przyczyny. Podejrzani są, jak zawsze, źle wprowadzona transakcja, spekulacja lub wygaśnięcie opcji, wszystkiemu (podobno) winna realizacja zleceń ograniczających straty ("stop-loss"). Z perspektywy czasu, kiedy to się stało (o północy naszego czasu, tj. po zakończeniu sesji w Stanach Zjednoczonych, a tuż przed rozpoczęciem azjatyckiej sesji) można dowodzić intencji, z uwagi na rozdrobnienie rynku walutowego pewnie nigdy nie będziemy wiedzieli dlaczego. Z technicznych aspektów tej sprawy, to nie ma większego znaczenia.

22. 9. 2016 - Siła więzi transatlantyckich

apple_nyc_office_1570444_1920_small.jpg

Pod koniec sierpnia, Komisja Europejska stwierdziła, że jest przekonana, iż Irlandia w latach 2003-2014 bezpodstawnie dała firmie Apple ulgę podatkową w wysokości 13 mld euro, gdzie dwa specjalne wpływy podatkowywe (z roku 1991 oraz z roku 2007) dotyczące właśnie firmy Apple, pozwoliło wewnętrznie przeznaczyć większość zysków do nieistniejącej "centrali" ( "head office").

 

20. 9. 2016 - FED: niespodzianki na horyzoncie

FED_budova_small_3.jpg

Zbliża się najważniejsze w tym roku posiedzenie Fed’u, posiedzenie, od którego rynek nie oczekuje wzrostu stóp procentowych: oczekuje się prawdopodobnie zaostrzenia stóp procentowych, pochodzących z kontraktów - futures, jest tylko 20 %. Wierzę jednak, że równie dobrze może dojść do niespodzianek, a Donald Trump, który w zeszłym tygodniu oświadczył, że "Fed nie podnosi stóp procentowych (ponieważ) jest całkowicie politycznie sterowany" może się "swojego" podniesienia doczekać.

20. 9. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small_4.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

19. 9. 2016 - Co (wszystko) jest nie tak z japońską gospodarką?

traditional-japan-1004660_1920_small.jpg

Japońską gospodarkę od prawie trzech dekad opanowywuje anemiczny wzrost. Od pęknięcia bańki pod koniec 1989 roku nie udało się drugiej co do wielkości gospodarce powrócić do cetrum uwagi. Istnieje kilka powodów dlaczego...

12. 9. 2016 - ECB: to nie koniec luzowania ilościowego

EU_vlajky_small_2.jpg

EBC zaczyna przygotowywać grunt na przedłużenie oraz modyfikację programu odkupu aktywów. To główny wniosek z właśnie zakończonego posiedzenia EBC. Europejski Bank Centralny co prawda nie zrobił żadnych zmian w ustawieniach polityki pieniężnej, a dalsze łagodzenie polityki pieniężnej jest nie potwierdzone, ale wskazania są dość jasne.

 

2. 9. 2016 - Czy prawdopodobnym jest w najbliższym czasie cięcie stóp procentowych?

procenta_small.jpg

Prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych jest obecnie znikome, bardziej realnym jest ich obniżenie.

26. 8. 2016 - Czekając na Godota inflacji

StockMarketPerformance_1_small.jpg
Banki centralne czekają na inflację, jak Vladimir i Estragon na Godota. Fed i EBC w swoich prognozach dla kilku lat ogłasza rychły powrót inflacji do 2%, nie wpsominając o banku Japonii.
 

16. 8. 2016 - Koniec ultra-nizkich zysków?

bond_small_2.jpg

Zyski (i nie tylko) z obligacji rządowych po brytyjskim referendum spadły do historycznych minimów: niemieckie obligacje rządowe są negatywne dla zapadalności do dziesięciu lat, całkowicie ujemna jest krzywa przychodów w Wielkiej Brytanii oraz w Szwajcarii. Wielu zarządzających (nie tylko funduszami emerytalnymi) – i nic dziwnego - szykują się na kolejne bezsenne noce, z tym jak ich nadzieja powoli umiera, by zyski przynajmniej w pewnym stopniu wróciły na rozsądne poziomy.

10. 8. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

shutterstock_57374752_small_2.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

21. 7. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small_3.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

26. 6. 2016 - Brexit – aktualny komentarz Conseq

eu_small_2.jpg
Rezultat referendum jest dużym zaskoczeniem dla rynków finansowych, wzmocnienie funta i rosnący rynek akcji raczej wzkazywał iż UK pozostanie w Unii Europejskiej. Dlatego doświadczamy momentalnie dość znaczne rozczarowanie na rynkach kapitałowych.

23. 6. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

graf_target_small.jpg

Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Majowy newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

 

21. 06. 2016 - BREXIT – PRZEŁOMOWY MOMENT STREFY EURO

eu_small.jpg

Na rynku obligacji skarbowych jest wesoło. W ubiegłym tygodniu poniżej zera po raz pierwszy w historii, zajrzała dziesięcioletnia obligacja federalna, jak również jego trzydziestoletni (!) Szwajcarski odpowiednik. Historycznie niską rentowność zaliczył również dziesięcioletni Japoński zysk (-0,2%), również amerykańska dziesięcioletnia spadła poniżej 1,4%, gdzie nie była przez ostatnie trzy lata. Danych nie było tak dużo, to, że Fed nie podniesie stóp procentowych, było oczywistym co najmniej od dwóch tygodni (ostatnie dane z rynku pracy), więc "wina" za ten rozwój naturalnie spadła na możliwe odejście Wielkiej Brytanii z UE, decyzja zapadnie w czwartek. Oczywiście może i jest to powód- ale trzeba dodać, że rynek bardziej martwi się o Europę niż o Wielką Brytanię.

 

 

19. 5. 2016 - Wiadomości z rynków finansowych

bull_bear_graf_small_2.jpg
Przekazujemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tego, co działo sie w zeszłym miesiącu na rynkach akcji i obligacji w Polsce. Kwietniowy newsletter znajdziecie Państwo w załączniku.

21. 1. 2016 - Conseq wchodzi na polski rynek

43755793_xxl_small.jpg

Spółka Conseq Investment Management jest największym managerem inwestycyjnym, w Republice Czeskiej zarządza aktywami w wysokości cca 6.5 mld PLN.

Poza obsługą wielkich instytucjonalnych inwestorów, Spółka oferuje również programy regularnego inwestowania do otwartych funduszy inwestycyjnych oraz do programów „cyklu życia”. Pomyślną realizację koncepcji w Czechach, dzięki której Conseq uzyskał ponad 250 tysięcy Klientów, udało się z równie dużym sukcesem powtórzyć na Słowacji a teraz we współpracy z Partners Financial Services Polska dostaje się do rąk Polskim Klientom.

Jesteśmy dumni z naszej niezależności – Nie należymy do żadnego holdingu finansowego, banku czy też towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego do naszych funduszy funduszy, możemy całkowicie samodzielnie wybrać najlepsze pozycje, które mają do zaoferowania najlepsi zarządzający aktywami na świecie.


21. 1. 2016 - Oferta produktowa dla polskiego rynku

shutterstock_70694356_small_3.jpg

Podstawą oferty są dwa fundusze zarządzane przez Conseq Funds investiční společnost.
Mowa o Funduszu Funduszy Active Invest Progressive z dynamiczną polityką inwestycyjną i szeroką dywersyfikacją, inwestuje w globalne znane Fundusze różnych niezależnych od siebie towarzystw inwestycyjnych, oraz fundusz Conseq Polskich Obligacji, reprezentujący konserwatywną część portfela.