Porównanie funduszy

Stopa zwrotu w walucie
 

 

Typ aktywów Waluta Horyzont inwestycyjny Profil ryzyka Opłaty bieżące Łączna stopa zwrotu za 1 rok (%) Łączna stopa zwrotu za 3 lata (%) Łączna stopa zwrotu za 5 lat (%) Łączna stopa zwrotu za 10 lat (%) Dokumenty do pobrania

 

Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)

Aktywa mieszane PLN min. 5 lat Profil ryzyka 5 2,60 % 36,35 % 18,50 % 39,97 %