Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Polskich Obligacji, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044716 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Conseq Polskich Obligacji (PLN) / CZ0008474079. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

 • Cena za udział
 • (2023-05-25) 1,1849 PLN
 • Max. wycena roczna
 • (2023-05-12) 1,1873 PLN
 • Min. wycena roczna
 • (2022-06-20) 1,0631 PLN
 • Spółka inwestycyjna
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Data założenia
 • 2014-02-04
 • Kraj rejestracji
 • Czechy
 • Wartość aktywów netto
 • 7 187 177,25 PLN

Cel inwestycyjny

 • Klasa aktywów
 • Obligacje
 • Preferencje regionalne
 • Region środkowoeuropejski
  Region środkowoeuropejski
 • Preferencje tematyczne
 • Bez ograniczenia
  Z dominującą walutą (PLN)
  Kraj specjalny
 • Polityka dywidendowa
 • Akumulacyjna
 • Waluta denominacji
 • PLN
 • Profil inwestycyjn

  Ocena adekwatności dla funduszy inwestorów kwalifikowanych.

Informacje o opłatach i kosztach

 • Kategoria opłaty

  W tabeli opłat określone są kategorie opłat Dynamiczna, Średniego ryzyka, Konserwatywna i Krótkoterminowa. Dla instrumentów inwestycyjnych zaliczonych do Kompensacyjnej kategorii opłat nie stosuje się opłaty za nabycie, ale są obciążone wyższymi kosztami bieżącymi.

 • Konserwatywne
 • Opłaty bieżące

  Opłaty wnoszone z majątku funduszu w ciągu roku (Opłaty bieżące/Ongoing charges) – Wskaźnik obejmuje opłatę za zarządzanie i inne koszty operacyjne (dla depozytariusza, audytora, opłaty bankowe itp.). Wartość funduszu jest podawana po zaksięgowaniu opłat za zarządzanie.

 • 1,64 %
 • w tym opłata za zarządzanie
 • 1,00 %

Rynki docelowe

 • Horyzont inwestycyjny
 • min. 3 lata
 • Preferencje inwestycyjne
 • Wzrost
 • Gotowość do poniesienia straty
 • Tak
 • Toleracja ryzyka (SRRI)

  Wskaźnik SRRI lub wewnętrzny wskaźnik wykorzystujący ten sam algorytm obliczeniowy – SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) wskazuje na zmienność wartości instrumentu inwestycyjnego w walucie instrumentu, a tym samym na jego ryzyko w czasie. SRRI może wynosić od 1 (najniższe ryzyko) do 7 (najwyższe ryzyko). Jest on oparty na przepisach związanych z europejską dyrektywą UCITS IV. Wskaźnik wyraża historyczny rozwój wartości inwestycji, dlatego nie może być traktowany jako wskaźnik przyszłego rozwoju. W Dokumencie zawierającym kluczowe informacje niektóre fundusze mogą wskazywać wartość wskaźnika SRRI zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PRIIP. Wartości tych dwóch wskaźników mogą różnić się od siebie ze względu na inny algorytm obliczeniowy.

 • Profil ryzyka 3
 • Preferencje zrównoważonego rozwoju (SFDR)
 • Neutralne (artykuł 6)
 • Kategoria klienta
 • Nieprofesjonalny
  Profesjonalny
  Kontrahent wykwalifikowany
 • Wiedza i doświadczenie
 • Podstawowy
  Poinformowany
  Zaawansowany
 • Negatywny rynek docelowy
 • Gwarancja bez strat

Skumulowane wyniki (%)

 • 1 tydzień
 • 0,00 %
 • 1 miesiąc
 • 0,48 %
 • 3 miesiące
 • 2,35 %
 • 6 miesięcy
 • 6,19 %
 • Od początku roku
 • 4,13 %
 • 1 rok
 • 7,97 %
 • 2 lata
 • -1,04 %
 • 3 lata
 • -0,49 %
 • 5 lat
 • 5,86 %
 • 10 lat
 • Od założenia (2014-02-04)
 • 18,49 %

Średnia roczna stopa zwrotu (% p.a.)

 • 2 lata
 • -0,52 %
 • 3 lata
 • -0,16 %
 • 5 lat
 • 1,15 %
 • 10 lat
 • Od założenia (2014-02-04)
 • 1,84 %
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.


To jest wiadomość o charakterze promocyjnym. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów.