Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044724 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Active Invest Progressive (PLN) / CZ0008474657. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

 • Cena za udział
 • (2020-09-23) 1,1359 PLN
 • Max. wycena roczna
 • (2020-01-17) 1,2954 PLN
 • Min. wycena roczna
 • (2020-03-23) 0,8700 PLN
 • Spółka inwestycyjna
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Data założenia
 • 2016-01-05
 • Kraj rejestracji
 • Czechy
 • Wartość aktywów netto
 • 74 521 051,94 PLN

Cel inwestycyjny

 • Klasa aktywów
 • Aktywa mieszane
 • Preferencje regionalne
 • Rynki rozwinięte i wschodzące
  Globalne
 • Preferencje tematyczne
 • Dynamiczne
  Fundusz funduszy
 • Polityka dywidendowa
 • Akumulacyjna
 • Waluta denominacji
 • PLN

Informacje o opłatach i kosztach

 • Kategoria opłaty
 • Dynamiczne
 • Opłaty bieżące
 • 2,60 %
 • w tym opłata za zarządzanie
 • 1,50 %

Rynki docelowe

 • Horyzont inwestycyjny
 • min. 5 lat
 • Preferencje inwestycyjne
 • Wzrost
 • Gotowość do poniesienia straty
 • Tak
 • Toleracja ryzyka
 • Profil ryzyka 5
 • Kategoria klienta
 • Nieprofesjonalny
  Profesjonalny
  Kontrahent wykwalifikowany
 • Wiedza i doświadczenie
 • Podstawowy
  Poinformowany
  Zaawansowany

Skumulowane wyniki (%)

 • 1 tydzień
 • -2,44 %
 • 1 miesiąc
 • -1,12 %
 • 3 miesiące
 • 1,62 %
 • 6 miesięcy
 • 30,56 %
 • Od początku roku
 • -10,63 %
 • 1 rok
 • -5,90 %
 • 2 lata
 • -3,76 %
 • 3 lata
 • -1,93 %
 • 5 lat
 • 10 lat
 • Od założenia
 • 13,59 %

Średnia roczna stopa zwrotu (% p.a.)

 • 2 lata
 • -1,90 %
 • 3 lata
 • -0,65 %
 • 5 lat
 • 10 lat
 • Od założenia
 • 2,74 %
Napisz do nas

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.