Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN)

Subfundusz Conseq Active Invest Dynamiczny, CSQF SICAV (PLN) / CZ0008044724 został utworzony w dniu 1 stycznia 2020 r. poprzez przekształcenie pierwotnego funduszu Active Invest Progressive (PLN) / CZ0008474657. Wykres historycznych wycen subfunduszu i tabela wynikóe subfunduszu odzwierciedlają zatem również historyczne wyceny pierwotnego funduszu przed przekształceniem.
 

Informacje podstawowe

 • Cena za udział
 • (2020-11-26) 1,2564 PLN
 • Max. wycena roczna
 • (2020-01-17) 1,2954 PLN
 • Min. wycena roczna
 • (2020-03-23) 0,8700 PLN
 • Spółka inwestycyjna
 • Conseq Funds SICAV, a.s.
 • Data założenia
 • 2016-01-05
 • Kraj rejestracji
 • Czechy
 • Wartość aktywów netto
 • 86 575 148,01 PLN

Cel inwestycyjny

 • Klasa aktywów
 • Aktywa mieszane
 • Preferencje regionalne
 • Rynki rozwinięte i wschodzące
  Globalne
 • Preferencje tematyczne
 • Dynamiczne
  Fundusz funduszy
 • Polityka dywidendowa
 • Akumulacyjna
 • Waluta denominacji
 • PLN

Informacje o opłatach i kosztach

 • Kategoria opłaty
 • Dynamiczne
 • Opłaty bieżące
 • 2,60 %
 • w tym opłata za zarządzanie
 • 1,50 %

Rynki docelowe

 • Horyzont inwestycyjny
 • min. 5 lat
 • Preferencje inwestycyjne
 • Wzrost
 • Gotowość do poniesienia straty
 • Tak
 • Toleracja ryzyka
 • Profil ryzyka 5
 • Kategoria klienta
 • Nieprofesjonalny
  Profesjonalny
  Kontrahent wykwalifikowany
 • Wiedza i doświadczenie
 • Podstawowy
  Poinformowany
  Zaawansowany

Skumulowane wyniki (%)

 • 1 tydzień
 • 1,57 %
 • 1 miesiąc
 • 8,60 %
 • 3 miesiące
 • 7,92 %
 • 6 miesięcy
 • 17,81 %
 • Od początku roku
 • -1,15 %
 • 1 rok
 • 1,00 %
 • 2 lata
 • 11,24 %
 • 3 lata
 • 5,80 %
 • 5 lat
 • 10 lat
 • Od założenia (2016-01-05)
 • 25,64 %

Średnia roczna stopa zwrotu (% p.a.)

 • 2 lata
 • 5,47 %
 • 3 lata
 • 1,90 %
 • 5 lat
 • 10 lat
 • Od założenia (2016-01-05)
 • 4,77 %
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia przez CONSEQ odpowiedzi na niniejszą korespondencję.