Active Invest

Jest idealny dla klientów, którzy chcą inwestować, ale nie znają się na poszczególnych funduszach. Celem programu jest zaoferowanie klientom prostego rozwiązania ze znormalizowanymi strategiami inwestycyjnymi.

Szeroka dywersyfikacja portfela i aktywne zarządzanie – to główne zalety programu Active Invest, który umożliwia zarówno inwestycje jednorazowe jak i regularne. Istnieją trzy zdefiniowane strategie inwestycyjne – Konserwatywna, Zrównoważona i Dynamiczna, które są aktywnie zarządzane przez zespół managerów inwestycyjnych reagujących na aktualną sytuację na rynkach finansowych.

Informacje podstawowe

 • Manager inwestycyjny: Conseq Investment Management, a. s.
 • Strategia inwestycyjna: Konserwatywna, Zrównoważona, Dynamiczna
 • Inwestycja jednorazowa: 1 500 PLN (każda kolejna 100 PLN)
 • Inwestycja regularna: od 100 PLN / miesiąc

Active Invest Strategia Konserwatywna

 • Fundusz Conseq Polskich Obligacji - 100%
 • Zalecany horyzont inwestycyjny min. 2 lata
 • Stopień ryzyka: 1 2 3 4 5 6 7

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie w średnim i długim horyzoncie czasowym stabilnej stopy zwrotu. Inwestycje koncentrują się na obligacjach i papierach wartościowych emitowanych przez fundusze obligacji i rynku pieniężnego oraz papierach wartościowych emitowanych przez fundusze akcyjne. Odpowiedni dla inwestorów, którzy nie chcą ryzykować znacznego obniżenia wartości swojej inwestycji i są gotowi zaakceptować jej krótkoterminowe wahania.

Active Invest Strategia Zrównoważona

 • Fundusz Conseq Polskich Obligacji - 50%, Active Invest Progressive - 50%
 • Zalecany horyzont inwestycyjny min. od 3 do 5 lat
 • Stopień ryzyka: 1 2 3 4 5 6 7

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie wysokich zysków w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym. Inwestycje koncentrują się na papierach wartościowych emitowanych przez fundusze obligacji, fundusze akcji i akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i papiery wartościowe emitowane przez fundusze obligacji krótkoterminowych i fundusze rynku pieniężnego. Odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą podjąć pewne ryzyko finansowe w celu zwiększenia potencjału wzrostu inwestycji.

Active Invest Strategia Dynamiczna

 • Active Invest Progressive - 100%
 • Zalecany horyzont inwestycyjny min. 5 lat
 • Stopień ryzyka: 1 2 3 4 5 6 7

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie w długim horyzoncie czasowym (min. 5 lat) wysokiego zwrotu z inwestycji.  Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje w papiery wartościowe emitowane przez fundusze akcyjne i akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane przez fundusze obligacji i inne instrumenty inwestycyjne. Odpowiedni dla inwestorów, którzy są skłonni podjąć wyższe ryzyko finansowe w celu zwiększenia możliwości pomnożenia wartości swojej inwestycji.

What will be the final value of my investment?

Wartość inwestycji na końcu programu:  PLN

Twoje wpłaty ogółem
 PLN
Wzrost wartości
 PLN  % p.a.

Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.