Informacja dotycząca artykułów opublikowanych na stronie www.conseq.pl

O ile nie wskazano inaczej w artykule, autorem artykułu jest pracownik grupy Conseq, której nazwa pojawia się wraz z nazwiskiem autora w artykule (dalej tylko „spółka Conseq“). Artykuł odzwierciedla opinię autora. Pogląd ten może ulec zmianie. Przygotowując artykuł, autor polegał na informacjach, które autor artykułu i spółka Conseq uważają za wiarygodne, ale nie ponoszą oni odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność. Spółka Conseq i autor artykułu zrzekają się odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane jakiejkolwiek osobie w związku z poleganiem na informacjach zawartych w artykule.
 
Informacje zawarte w artykule nie uwzględniają sytuacji konkretnej osoby. Postępowanie  inwestycyjne oparte na tych informacjach może nie być odpowiednie dla konkretnej osoby. Każda decyzja inwestycyjna nie może opierać się wyłącznie na informacjach, o których mowa w artykule. Z każdą inwestycją, usługą inwestycyjną i obrotem instrumentami inwestycyjnymi jest związane ryzyko. Spółka Conseq zaleca, aby inwestor, który w świetle swojej wiedzy i doświadczenia nie jest w stanie ocenić tego ryzyka, skonsultował się z doradcą inwestycyjnym przed podjęciem takiej decyzji.
 
Wyniki historyczna czy przyszłe prognozy nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość inwestycji może się zmieniać w czasie, a zwrot zainwestowanej kwoty może nie być gwarantowany. Wartość inwestycji w walucie innej niż ta, w której inwestor wycenia wartość inwestycji, może wzrosnąć lub spaść z powodu zmian kursów walutowych. W celu wyceny wyników netto inwestycji, dane dotyczące wyników brutto należy skorygować o prowizje, opłaty i inne koszty ponoszone przez inwestora. Wszelkie informacje dotyczące systemu podatkowego zależą od indywidualnej sytuacji inwestora i mogą ulec zmianie w przyszłości.
 
Dane zawarte w artykule nie stanowią oferty spółki Conseq do zawarcia jakiejkolwiek umowy, świadczenia usług inwestycyjnych lub innych usług bądź do nabycia, sprzedaży czy innego obrotu instrumentami inwestycyjnymi. Informacje zawarte w artykule nie są przeznaczone do dalszego rozpowszechniania lub innego wykorzystania bez zgody spółki Conseq.
Napisz do nas

Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
 

Poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i będziemy wykorzystywać przekazane nam dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.