Aktualności

  • Komentarz dnia

Liczba znalezionych pozycji: 156

Zmień widok:

KOMENTARZ DNIA - Ryzyko wzrostu inflacji silnie rośnie

KOMENTARZ DNIA - Ryzyko wzrostu inflacji silnie rośnie

Moim zdaniem ryzyko wzrostu inflacji jest jednym z kluczowych zagrożeń dla dalszego wzrostu akcji w tym roku. Jak pokazuje poniższy wykres, oczekiwania inflacyjne rosną bardzo silnie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro. Przyczynę wzrostu inflacji upatruję...

KOMENTARZ DNIA – Akcje amerykańskie są wyjątkowo drogie

KOMENTARZ DNIA – Akcje amerykańskie są wyjątkowo drogie

Od dłuższego czasu uważałem, że akcje amerykańskie są wyjątkowo zawyżone. Świadczy o tym również dzisiejszy wykres amerykańskiej firmy maklerskiej Charles Schwab. Wykres przedstawia udział akcji w głównym amerykańskim indeksie giełdowym S&P 500, które posiadają wskaźnik...

KOMENTARZ DNIA - Akcje nie są zawyżone w stosunku do obligacji

KOMENTARZ DNIA - Akcje nie są zawyżone w stosunku do obligacji

Do oceny relatywnej atrakcyjności akcji w stosunku do obligacji używamy wskaźnika współczynnika EB. Definiuje się to jako różnicę między odwrotnością globalnego wskaźnika P / E akcji a średnią globalną rentownością obligacji do terminu zapadalności. Wskaźnik ten zatem wskazuje...

KOMENTARZ DNIA - Racjonalna bańka

KOMENTARZ DNIA - Racjonalna bańka

W ostatnich dniach media coraz bardziej zdają sobie sprawę, że obecną sytuację na światowych giełdach można określić jako „racjonalną bańkę”. Etykieta „bańka” jest ze względu na fakt, że obecna wycena lub wycena światowych rynków akcyjnych jest...