Aktualności

Liczba znalezionych pozycji: 585

Zmień widok:

KOMENTARZ DNIA - Akcje nie są zawyżone w stosunku do obligacji

KOMENTARZ DNIA - Akcje nie są zawyżone w stosunku do obligacji

Do oceny relatywnej atrakcyjności akcji w stosunku do obligacji używamy wskaźnika współczynnika EB. Definiuje się to jako różnicę między odwrotnością globalnego wskaźnika P / E akcji a średnią globalną rentownością obligacji do terminu zapadalności. Wskaźnik ten zatem wskazuje...

KOMENTARZ DNIA - Racjonalna bańka

KOMENTARZ DNIA - Racjonalna bańka

W ostatnich dniach media coraz bardziej zdają sobie sprawę, że obecną sytuację na światowych giełdach można określić jako „racjonalną bańkę”. Etykieta „bańka” jest ze względu na fakt, że obecna wycena lub wycena światowych rynków akcyjnych jest...

KOMENTARZ DNIA - Represje finansowe na rynkach obligacji

KOMENTARZ DNIA - Represje finansowe na rynkach obligacji

Obecną sytuację na światowych rynkach obligacji można scharakteryzować jako represje finansowe. Definiuje się to jako sytuację na rynkach obligacji, kiedy realne rentowności obligacji do terminu zapadalności, czyli rentowności nominalne skorygowane o inflację, są ujemne...

KOMENTARZ DNIA - Ilość firm zombie pobiła historyczny rekord

KOMENTARZ DNIA - Ilość firm zombie pobiła historyczny rekord

Dzisiejszy wykres pokazuje, że udział tak zwanych firm zombie w krajach OECD wzrósł w zeszłym roku do nowego rekordowego poziomu około 16%. Firmę zombie definiuje się jako firmę, której średni zysk operacyjny z ostatnich trzech lat jest niższy niż koszt odsetek od zadłużenia...

KOMENTARZ DNIA - Akcje może nie są takie drogie

KOMENTARZ DNIA - Akcje może nie są takie drogie

Według klasycznych wskaźników wyceny, takich jak P/E, światowe rynki akcyjne są wyjątkowo zawyżone. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę masowy wzrost globalnej podaży pieniądza w wyniku bezprecedensowego luzowania ilościowego kluczowych banków centralnych, wycena światowych giełd...