Zwiększyliśmy wagę akcji

    • Komentarz dnia

Na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego w ubiegły czwartek podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wagi akcji w naszej globalnej alokacji aktywów. Konkretnie, zmniejszyliśmy nasze ogólne niedoważenie akcji o połowę z -50 % do -25 % pomiędzy neutralną i minimalną alokacją akcji. Tym samym zwiększyliśmy bezwzględny poziom akcji, kupując połowę z nich w Azji wschodzącej, z Chinami na czele, jedną czwartą w Ameryce Łacińskiej i jedną czwartą w Australii.

Zwiększyliśmy wagę akcji

Kluczową tezą inwestycyjną stojącą za tą decyzją jest to, że zakończenie drakońskich działań antypandemicznych w Chinach i ponowne otwarcie drugiej co do wielkości gospodarki świata powinno przyczynić się do znacznie szybszego wzrostu gospodarczego w regionie azjatyckim w najbliższych kwartałach niż oczekiwaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Powinno to również pozytywnie wpłynąć na dynamikę fundamentów korporacyjnych - sprzedaży, zysków i przepływów pieniężnych - lokalnych spółek giełdowych. Jednocześnie silniejszy niż oczekiwano wzrost gospodarczy w regionie Azji powinien przyczynić się do znacznego wzrostu popytu na surowce, włącznie ze wzrostem cen surowców, co z kolei powinno pobudzić gospodarki Ameryki Łacińskiej i Australii.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›