Zmniejszyliśmy wagę akcji

  Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu wagi akcji w ramach naszej globalnej alokacji akcji. Konkretnie, zwiększyliśmy niedoważenie akcji z -25 % do -50 % pomiędzy neutralną a minimalną alokacją akcji, poprzez sprzedaż udziałów na światowych rynkach akcyjnych.

  Zmniejszyliśmy wagę akcji

  Kluczowym powodem tej decyzji inwestycyjnej był fakt, że rynki akcji zyskały bardzo silne około 20 % według najszerszego globalnego indeksu akcji, MSCI All Country World, od minimum z 12 października ubiegłego roku. Z tego względu uważamy, że rynki akcji zasługują na przynajmniej częściową korektę po tak silnym rajdzie. Wiąże się z tym świadomość, że akcje na całym świecie od połowy października stały się bardzo drogie i jesteśmy zdania, że wyceny akcji na wszystkich rynkach światowych są dość drogie, zarówno w ujęciu bezwzględnym według wskaźników wyceny, takich jak P/E lub wskaźnik wyceny Buffetta, jak i w ujęciu względnym w stosunku do obligacji.  Michal Stupavský
  Strateg inwestycyjny

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›