Zawiadomienie o zmianie depozytariusza funduszu Conseq Polských dluhopisů, subfundusz Conseq Funds SICAV

  Z dniem 01.06.2024 nastąpi zmiana depozytariusza funduszu Conseq Polských dluhopisů, Conseq Funds SICAV.

  Dotychczasowy depozytariusz UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zostanie zastąpiony przez spółkę Conseq Investment Management, a.s.
   
  Zmiana depozytariusza funduszu nie będzie miała żadnego wpływu na klientów ani ich umowy, ani nie nastąpią żadne zmiany w instrukcjach płatniczych. Zmiana depozytariusza nastąpi bez zakłócania wyceny funduszu i obrotu jego udziałami.

  Podstawowe obowiązki depozytariusza obejmują przechowywanie i ewidencję aktywów funduszu oraz wykonywanie powiązanych czynności kontrolnych. Dla inwestorów największą wartość dodaną mają czynności depozytariusza związane z kontrolą kalkulacji bieżącej wartości funduszu oraz kontrolą przepływów pieniężnych funduszu. Bezpośrednim efektem przejęcia przez Conseq Investment Management funkcji depozytariusza będzie zmniejszenie kosztów, jakie wspomniany fundusz ponosi z tytułu tej działalności.
   

  Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›