WYKRES TYGODNIA - Zadłużenie państw członkowskich Unii Europejskiej

    • wykres tygodnia

Ekonomiści analizują zadłużenie państw na podstawie stosunku długu publicznego do PKB. Poziomy zadłużenia państw członkowskich Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane.Źródło: Statista

Średnia w UE wynosi 81%. Pod tym względem Republika Czeska ma się bardzo dobrze z długiem wynoszącym 34%. Na najlepszej pozycji jest Estonia z długiem wynoszącym jedynie 8%. Najgorzej z zadłużeniem radzi sobie Grecja 182 %, następnie są Włochy 134 %. Pytanie brzmi, czy te poziomy zadłużenia są w ogóle stabilne, odpowiednio spłacalne. Największa gospodarka UE - Niemcy - mają stosunkowo zdrowy poziom zadłużenia wynoszący 61%. Kryterium z Maastricht mówi, że dług nie powinien przekraczać 60%. Czeski dług jest zatem bezpiecznie poniżej tego limitu, ale rząd czeski nie powinien spoczywać na laurach. Jeśli deficyt budżetowy i zadłużenie całkowite znacznie wzrosną, z pewnością odbije się to na wycenie obligacji skarbowych. Przychody, odpowiednio zapłacone odsetki z pewnością znacznie by wzrosły, a ceny spadły. W związku z tym finansowanie długu publicznego może stać się bardzo kosztowne.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny grupy CONSEQ