WYKRES TYGODNIA - Wysoko oprocentowane obligacje korporacyjne po raz pierwszy w historii z ujemną realną rentownością skorygowaną o inflację

    • wykres tygodnia

Agencja Bloomberg poinformowała w tym tygodniu, że średnia realna, skorygowana o inflację, rentowność do terminu zapadalności denominowanego w euro indeksu spekulacyjnych obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności (high-yield) spadła po raz pierwszy w historii na ujemną wartość. Jak pokazuje poniższy wykres, średnia nominalna rentowność do wykupu tych najbardziej ryzykownych obligacji korporacyjnych po skorygowaniu o obecną stopę inflacji w strefie euro (3,0% rok do roku w sierpniu) wynosi obecnie około -0,7%.

WYKRES TYGODNIA - Wysoko oprocentowane obligacje korporacyjne po raz pierwszy w historii z ujemną realną rentownością skorygowaną o inflację

Dlatego prawdą jest, że tak zwane represje finansowe, czyli ujemne realne, skorygowane o inflację, rentowności obligacji do terminu zapadalności występują już nie tylko na obligacjach rządowych i bezpieczniejszych obligacjach korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, ale także na najbardziej ryzykownej grupie obligacji tzw. korporacyjnych high-yield. Jest to oczywiście konsekwencja bezprecedensowego drukowania niepokrytych pieniędzy przez Europejski Bank rzędu dziesiątek miliardów euro miesięcznie realizując program luzowania ilościowego, w ramach którego Europejski Urząd Monetarny stale kupuje dłużne papiery wartościowe na rynku wtórnym, utrzymując jednocześnie ich ceny rynkowe na historycznie wysokich poziomach, i odpowiednio rentowności do zapadalności na historycznie najniższych poziomach. Po drugiej stronie Atlantyku w USA sytuacja jest dokładnie taka sama.

Inwestujący w obligacje mają dziś niezwykle skomplikowaną sytuację. Staramy się przeciwdziałać temu niekorzystnemu trendowi, skupiając się głównie na mniejszych emitentach, nieposiadających zewnętrznego ratingu jednej z dużych agencji ratingowych w ramach europejskich obligacji wysokodochodowych (S&P, Moody’s, Fitch). Obecnie obligacje te mają średnio 2,5-3,0% premię do rentowności w stosunku do indeksu obligacji korporacyjnych high-yield z ratingiem zewnętrznym. Dlatego wierzę, że w nadchodzącym okresie będziemy w stanie zapewnić klientom lekko dodatnie, skorygowane o inflację realne wyniki w ramach naszego funduszu– Conseq fond vysoce úročených dluhopisů. Jednak czy ogólna sytuacja na światowym rynku obligacji jest zrównoważona w długim okresie, gdy średnia nominalna rentowność obligacji do wykupu obligacji na świecie wynosi tylko 1%, to już inna sprawa.

 
 
Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›