WYKRES TYGODNIA - Struktura długu korporacyjnego w USA i strefie euro jest bardzo różna

    • Graf týdne

Amerykańskie korporacje polegają przede wszystkim na rynkach finansowych, tj. finansowaniu za pomocą obligacji korporacyjnych. Natomiast korporacje w strefie euro są silnie uzależnione od kredytów bankowych.

WYKRES TYGODNIA - Struktura długu korporacyjnego w USA i strefie euro jest bardzo różna Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Deutsche Bank

Struktura długu korporacyjnego w USA i strefie euro jest bardzo różna. W USA obligacje korporacyjne stanowią 67% całkowitego finansowania przedsiębiorstw, podczas gdy w strefie euro tylko 18%. Kredyty bankowe w USA stanowią 19%, podczas gdy w strefie euro aż 80%. Struktura finansowania przedsiębiorstw jest zatem całkowicie różna po obu stronach Atlantyku i prawdą jest, że korporacje ze strefy euro są w ogromnym stopniu zależne od banków, a tym samym od ich „zdrowia“.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny