WYKRES TYGODNIA - Represje finansowe

    • wykres tygodnia

Termin represja finansowa oznacza sytuację, w której ostatnio znajdujemy się na rynkach finansowych. Są to odpowiednio ujemne stopy procentowe. ujemne dochody do terminu zapadalności w przypadku obligacji rządowych i, wyjątkowo, w przypadku obligacji korporacyjnych, szczególnie w strefie euro.

WYKRES TYGODNIA - Represje finansowe
Źródło: Allianz Global Investors

Jeżeli rentowność do terminu zapadalności jest ujemna, oznacza to, że jeśli inwestor utrzyma obligację do terminu zapadalności, z pewnością odnotuje stratę na tej inwestycji. Jedną rzeczą jest to, że mamy do czynienia z ujemnymi rzeczywistymi zwrotami, tj. skorygowanymi nominalnymi zwrotami odpowiednio pomniejszonymi o inflację. Jednak większym problemem jest to, i pokazuje to pierwsza tabela, że na rynkach rozwiniętych większość obligacji skarbowych również wykazuje ujemną nominalną rentowność. Na przykład w Niemczech są to obecnie wszystkie obligacje rządowe do 20 lat. Sytuacja dla inwestujących w obligacje nie jest więc wcale łatwa. Dlatego w naszych portfelach inwestycyjnych obligacje są mocno niedoważona wobec wskaźników porównawczych, odpowiednio benchmarków, ponieważ spodziewamy się, że ich aprecjacja będzie w najbliższych latach stosunkowo słaba. Inwestorzy powinni zatem preferować akcje i alternatywne inwestycje.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.