WYKRES TYGODNIA - Premia za ryzyko na rynkach akcyjnych wskazuje na solidne oczekiwane zwroty z akcji

    • wykres tygodnia

Premia za ryzyko związana z globalnym rynkiem akcji wskazuje na spodziewane wyższe zwroty z akcji w stosunku do wolnych od ryzyka obligacji skarbowych. Na przełomie marca i kwietnia, po ogromnym załamaniu na rynku akcji spowodowanym globalną pandemią, premia za ryzyko na globalnym rynku akcji, zgodnie z naszym modelem finansowym, osiągnęła historycznie najwyższy poziom 8,6%, przekraczając poprzednią najwyższą wartość 8,3% z dna rynku podczas globalnego kryzysu finansowego w marcu 2009 roku.

WYKRES TYGODNIA - Premia za ryzyko na rynkach akcyjnych wskazuje na solidne oczekiwane zwroty z akcji Obecny poziom premii za ryzyko na globalnym rynku akcji w wysokości 8,0% wciąż wskazuje, że oczekiwana aprecjacja globalnego rynku akcji w średnim okresie jest nadal znacznie wyższa niż standardowa w stosunku do wolnych od ryzyka obligacji rządowych. Fakt ten jest w pełni odzwierciedlony w naszej globalnej alokacji aktywów, w której składniki akcyjne w stosunku do benchmarku odpowiednio wskaźników porównawczych są silnie przeważone, i odwrotnie, składnik obligacji jest silnie niedoważony.

Chociaż światowa gospodarka znajduje się obecnie w najgłębszym kryzysie gospodarczym od czasu II wojny światowej, a sprzedaż firm, zyski i przepływy pieniężne znajdują się pod ogromną presją, uważamy, że nawet przy rekordowo niskich rentownościach obligacji do terminu zapadalności akcje są obecnie zdecydowanie najbardziej atrakcyjną klasą aktywów finansowych. Oczekiwana 8% nadwyżka w średnim okresie inwestycji zgodnie z premią za ryzyko światowego rynku akcji wyraźnie to odzwierciedla.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›