WYKRES TYGODNIA - Pod względem dochodów podatkowych Polska należy do średniej OECD

    • wykres tygodnia

Udział dochodów podatkowych w PKB jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym.

WYKRES TYGODNIA - Pod względem dochodów podatkowych Polska należy do średniej OECD Źródło: OECD (2019), Statystyka przychodów 1965-2018

Mierzy intensywność, z jaką państwo opodatkowuje podmioty prywatne w stosunku do całkowitej produkcji gospodarczej. W pewnym stopniu mierzy także wielkość sektora państwowego w stosunku do całej gospodarki. Wskaźnik ten jest również określany jako kontyngent podatkowy. Średnia krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynosi 34,3 %. Z udziałem 35 % Polska jest zatem bardzo blisko średniej. Możemy zatem twierdzić, że zaangażowanie państwa polskiego w całą gospodarkę jest pod tym względem średnie. Najwyższy udział ma Francja i wynosi on 46,1 %. Powszechnie wiadomo, że zaangażowanie Francji w całą gospodarkę jest ogromne. Na drugim końcu, z najmniejszym udziałem jedynie 16,1 %, znajduje się Meksyk.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny grupy CONSEQ