WYKRES TYGODNIA - Globalne akcje osiągnęły bardzo tanie poziomy wycen

    • wykres tygodnia

W przypadku średnio- i długoterminowych wyników akcji decydujące znaczenie mają wyceny, tj. stosunek ceny akcji do podstawowych wartości, takich jak sprzedaż lub zyski. Im niższa wycena, tym wyższa oczekiwana przyszła rentowność akcji i odwrotnie.

WYKRES TYGODNIA - Globalne akcje osiągnęły bardzo tanie poziomy wycen Źródło: Bloomberg, Conseq

Nasz zastrzeżony złożony wskaźnik wyceny dla globalnych rynków akcji osiągnął -26%, co wskazuje, że globalne rynki akcji znajdują się obecnie w bardzo złym nastroju. Uważamy, że rynkowe dno może być blisko, a światowe rynki akcji mogą wkrótce odbić się w górę. Uważamy, że wpływ negatywnych skutków pandemii COVID-19 na globalną dynamikę PKB oraz na sprzedaż, zyski i przepływy pieniężne spółek giełdowych jest już uwzględniony w cenach akcji. Ponadto kluczowe banki centralne, Fed i EBC ogłosiły wczoraj ogromne bodźce monetarne. Dlatego uważamy, że inwestorzy z zimną głową powinni zacząć budować lub podnosić pozycje kapitałowe.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›