WYKRES TYGODNIA - Globalna wycena akcji wskazuje na uczciwy poziom cen akcji

    • wykres tygodnia

Nasza globalna, zastrzeżona wycena akcji ocenia wycenę globalnych rynków akcji według indeksu MSCI All Country World na podstawie danych dostępnych od 1995 roku. Im niższy poziom wyceny, tym bardziej atrakcyjne są akcje, I odwrotnie, im wyższy poziom wyceny, tym mniej atrakcyjne są akcje. Jednocześnie, przy naszej wycenie, jej wartość około zera wskazuje na uczciwą lub neutralną wycenę, światowe rynki akcji nie są ani zbyt tanie, ani zbyt drogie.

WYKRES TYGODNIA - Globalna wycena akcji wskazuje na uczciwy poziom cen akcji Podczas masowej sprzedaży akcji w lutym i marcu z powodu pandemii koronawirusa, nasza wycena akcji osiągnęła co najmniej -24% w dniu 23 marca. Wartość ta wskazywała, że ​​globalne rynki akcji były w tej chwili poważnie zaniżone. Dlatego w tym momencie postanowiliśmy zwiększyć globalną alokację akcyjną i przeważyć globalny składnik akcji w stosunku do wskaźników referencyjnych lub benchmarków. Ta decyzja okazała się słuszna, ponieważ globalny indeks giełdowy MSCI All Country World odnotował ponadprzeciętną aprecjację w wysokości 29% z niskiego poziomu rynkowego z dnia 23 marca.

Obecnie poziom wyceny światowych rynków akcji zgodnie z naszym modelem wynosi + 3%, co wskazuje na neutralną wycenę akcji. Obecny oczekiwany średnioterminowy zwrot z akcji na kolejne 2-3 lata kształtuje się zatem na historycznie średnim poziomie 8–10% rocznie, łącznie z dywidendami. Dokonując tych szacunków, zakładamy, że globalna dynamika zysków przedsiębiorstw wróci w przyszłym roku do trajektorii wzrostu zbliżonej do długoterminowej średniej wynoszącej 9% rocznie.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.

 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›