WYKRES TYGODNIA - Dynamika globalnej podaży pieniądza jest ujemna

    • wykres tygodnia

Dynamika globalnej podaży pieniądza w najnowszym porównaniu miesiąc do miesiąca jest ujemna, wynosi obecnie około -0,5%. Również w porównaniu rok do roku dynamika jest bardzo słaba na poziomie + 3,6%, znacznie poniżej nominalnego wzrostu światowego PKB.

WYKRES TYGODNIA - Dynamika globalnej podaży pieniądza jest ujemna
Źródło: Bloomberg, Conseq

W przypadku ryzykownych rynków aktywów, zwłaszcza akcji, dynamika podaży pieniądza jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma znaczący wpływ na wyniki ryzykownych aktywów w krótkim okresie. Oczywiste jest, że im więcej pieniędzy krąży w światowym systemie finansowym, tym bardziej można je wykorzystywać do inwestowania w akcje. Kluczem jest krańcowy dodatkowy popyt spowodowany marginalną dodatkową podażą nowo utworzonych pieniędzy, odpowiednio pożyczek. Śmiem twierdzić, że epidemia koronawirusa tylko nasiliła ten czynnik. Dlatego widzimy, że światowe rynki akcji osłabiają się w tym tygodniu o około 6% i od początku roku spadły o 5%. Jak dotąd jest to największy w ciągu ostatnich dwóch lat spadek. Biorąc pod uwagę, że główny bank centralny, amerykański Fed, w ostatnich tygodniach mniej więcej stabilizuje swój bilans i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wyniesie około 4,2 bln USD, śmiem twierdzić, że dynamika globalnej podaży pieniądza w nadchodzących tygodniach nie poprawi się znacząco. W związku z tym w perspektywie krótkoterminowej byłbym raczej ostrożny. Nie zdziwiłbym się, gdyby akcje nadal nieznacznie spadały.


Michal Stupavský, CFA
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management