WYKRES TYGODNIA - Chińska gospodarka jest motorem całej gospodarki światowej

    • wykres tygodnia

Wiodącymi wskaźnikami są wskaźniki nastrojów lub wskaźniki ekonomiczne, które mierzą obecną sytuację gospodarczą i perspektywy na nadchodzące miesiące. Według wiodących wskaźników OECD Chiny są niewątpliwie motorem całej gospodarki światowej.

WYKRES TYGODNIA - Chińska gospodarka jest motorem całej gospodarki światowej Źródło: GnsEconomics, OECD, BIS

Wykres pokazuje dane z początku 2015 r. dla Chin, USA, Niemiec i strefy euro. Widzimy, że inne wskaźniki następują z opóźnieniem około 3 do 4 miesięcy do rozwoju indeksu chińskiego. To wyraźnie pokazuje, że rozwój chińskiej gospodarki ma kluczowe znaczenie dla rozwoju światowego wzrostu PKB. Należy dodać, że wzrost Chin przyczynia się bezprecedensowo w jednej trzeciej do wzrostu całej gospodarki światowej. Mówiąc obrazowo, gdyby Chiny dostały grypy, światowa gospodarka dostałaby przynajmniej zapalenia płuc. Od dawna mamy zaufanie do Chin, a chińskie akcje znacznie przeważają w naszych portfelach inwestycyjnych w stosunku do benchmarków i odpowiednio indeksów porównawczcyh.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny