WYKRES TYGODNIA - Ceny akcji amerykańskich są mocno zawyżone

    • wykres tygodnia

Akcje amerykańskie w stosunku do wskaźników referencyjnych (benchmarków) w ramach alokacji aktywów naszych portfeli inwestycyjnych mamy mocno niedoważone.

WYKRES TYGODNIA - Ceny akcji amerykańskich są mocno zawyżone Źródło: Bloomberg

Niniejsza decyzja inwestycyjna wypływa z faktu, iż akcje amerykańskie, zgodnie z indeksem S&P 500, uważamy za drogie. Według szeroko monitorowanego wskaźnika wyceny P/S – stosunek ceny akcji do sprzedaży (price-to-sales ratio) – akcje amerykańskie są obecnie przecenione o prawie 50 %.  Długoterminowa średnia wskaźnika P/S wynosi 1,6-krotność, a bieżąca wartość to 2,4. Dlatego też akcję amerykańską możemy kupić średnio za 2,4-krotność rocznej sprzedaży. Nie uważamy jednak, że akcje te stoją w obliczu dramatycznego spadku. Oczekujemy raczej, że w 2020 r. zaczną one wyraźnie zostawać za resztą świata, głównie za akcjami rynków rozwijających się (emerging markets), które w ostatnich latach znacznie ustępowały akcjom amerykańskim.    


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny grupy CONSEQ