WYKRES TYGODNIA - Banki centralne stały się największymi inwestorami w obligacje rządowe

    • wykres tygodnia

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego niektóre banki centralne wyraźnie stały się największymi inwestorami w obligacje rządowe w swoich krajach.

WYKRES TYGODNIA - Banki centralne stały się największymi inwestorami w obligacje rządowe Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Jest to oczywiście konsekwencja programów luzowania ilościowego (QE), instrumentu polityki pieniężnej wprowadzonego w czasie globalnego kryzysu finansowego 10 lat temu. Zwycięzcą jest japoński bank centralny (Bank of Japan - BoJ), który obecnie posiada ponad 40% wszystkich japońskich obligacji rządowych. To rzeczywiście niespotykana sytuacja. Na drugim miejscu znajdują się krajowe banki centralne krajów strefy euro. Na przykład niemiecki bank centralny (Deutsche Bundesbank) posiada obecnie około jednej trzeciej wszystkich niemieckich obligacji skarbowych. Z powodu luzowania ilościowego rentowności obligacji skarbowych lub płatności odsetek są obecnie najniższe w historii. Banki centralne odkupiły obligacje, zwiększając w ten sposób popyt, a także ceny rynkowe obligacji, w wyniku czego wymagana rentowność obligacji spadła do terminu wymagalności. Dzięki temu finanse publiczne tych krajów są obecnie w znacznie lepszej kondycji niż w przypadku, gdyby luzowanie ilościowe nie zostało przeprowadzone lub nadal nie było realizowane.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny grupy CONSEQ