WYKRES TYGODNIA - Akcje w bardzo długim horyzoncie są praktycznie wolne od ryzyka

    • wykres tygodnia

Rynki giełdowe podlegają ciągłym wahaniom w średnim i długim horyzoncie czasowym. Czasami następuje bardzo silny wzrost, a czasem bardzo silny spadek. Do głównych czynników wpływających na tę zmienność należy dynamika makroekonomiczna światowej gospodarki, zmiany polityki pieniężnej głównych banków centralnych, na które zezwala amerykański Fed, dynamika zysków przedsiębiorstw i różne ryzyka geopolityczne.

WYKRES TYGODNIA - Akcje w bardzo długim horyzoncie są praktycznie wolne od ryzyka Źródło: Bloomberg, Conseq

Jednak w bardzo długim horyzoncie czasowym utrzymuje się, że globalne rynki akcji silnie rosną. Wyżej wymienione wahania mają miejsce wokół długoterminowego trendu wzrostu. Wynika to z faktu, że globalny nominalny PKB stale rośnie pomimo pewnych krótkoterminowych wahań. Dzięki temu rosną przychody spółek notowanych na giełdzie. Marże zysków również ulegają wahaniom w trakcie cyklu koniunkturalnego, jednak wahania te mają miejsce wokół długoterminowego trendu lub średniej. Dlatego zyski korporacyjne cały czas rosną w perspektywie długoterminowej. I tylko zyski korporacyjne napędzają globalne rynki akcji w długim horyzoncie czasowym. Wyceny takie jak P / E również się zmieniają przez cały czas, jednak odbywa się to ponownie wokół średniej długoterminowej. W rezultacie globalne rynki akcji rosną silnie w bardzo długim horyzoncie czasowym. Można to zobaczyć na poniższym wykresie, który pokazuje wyniki światowych rynków akcji w 20-letnich okresach kroczących. Widzimy więc, że jeśli dynamiczny inwestor ma bardzo długi horyzont, akcje są praktycznie wolne od ryzyka. Na przykład w ciągu ostatnich dwudziestu lat kończących się w 2019 r. akcje zarobiły 141%. Dodajmy, że jest to wynik brutto bez odejmowania hipotetycznych opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Mimo to wyniki są bardzo wysokie, a zatem portfel inwestora o bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym powinien w dużej mierze zawierać właśnie akcje.


Michal Stupavský
strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.