WYKRES TYGODNIA – Złoto po raz pierwszy od 2011 r. powyżej poziomu 1800 USD

    • wykres tygodnia

Złoto jest zdecydowanie najlepiej sprzedającym się aktywem w tym roku z zyskiem 20 %. We wtorek, po raz pierwszy od 2011 roku, przekroczyło próg 1800 USD za uncję i obecnie kosztuje 1823 USD. Rekord historyczny to 1890 USD z 22 sierpnia 2011 r. Do tego rekordu pozostało tylko 4 %.

WYKRES TYGODNIA – Złoto po raz pierwszy od 2011 r. powyżej poziomu 1800 USD Co stoi za gwałtownym wzrostem ceny złota? Jest to wyraźnie polityka pieniężna kluczowych banków centralnych - rekordowo niskie stopy procentowe praktycznie na zerowym poziomie i niespotykaną dotąd liczba wydruków pieniędzy w ramach programów zakupu aktywów czy programów luzowania ilościowego. Obligacje, jako jedna z kluczowych globalnych klas aktywów, wydają się obecnie w pewnym stopniu martwym aktywem, ponieważ średnia globalna rentowność obligacji do terminu wykupu wynosi obecnie zaledwie 0,93 %. W rzeczywistości po skorygowaniu o inflację średnia globalna rentowność obligacji do terminu zapadalności jest ujemna. Ponadto na całym świecie wolumen obligacji o ujemnej rentowności do terminu zapadalności wynosi wyjątkowo 14 bilionów dolarów.

Inwestorzy szukają zatem aktywów, w których mogliby umieścić nadwyżkę gotówki. To nie przypadek, że fundusze notowane na giełdzie (ETF) powiązane ze złotem odnotowują obecnie rekordowy napływ nowego kapitału. Obligacje wyraźnie nie są zbyt atrakcyjną alternatywą, akcje są również stosunkowo wysokie, a ich wyceny przekraczają długoterminowe średnie historyczne, a towary znajdują się na silnej bessie ze względu na globalną pandemię koronawirusa i najgłębszą recesję gospodarczą od czasu wielkiego kryzysu w latach 30. XX wieku. Indeks towarowy S&P GSCI od początku roku wynosi minus 34 %.

Okazuje się, że złoto jest jedną z ostatnich stosunkowo atrakcyjnych alternatyw dla alokacji wolnego kapitału. Czy cena złota będzie nadal rosła? Biorąc pod uwagę fakt, że obecne globalne perspektywy makroekonomiczne są niezwykle niepewne, a polityka pieniężna dotycząca praktycznie zerowych stóp procentowych i luzowania ilościowego z pewnością będzie kontynuowana w najbliższej przyszłości, uważam, że do końca tego roku cena złota może pobić rekord z 2011 roku.


Michal Stupavský
Strateg inwestycyjny Conseq Investment Management, a.s.
 

Informacja dotycząca opublikowanych artykułów ›